Zespół pracowników Urzędu Gminy

Katarzyna Kurzyńska
Sekretarka Katarzyna Kurzyńska tel. 84 687 66 31 e-mail: gmina@tereszpol ul. Długa 234
23-407 Tereszpol-Zaorenda
Urząd Gminy Tereszpol

Informacje

Ukończyła studia stacjonarne I stopnia na Wydziale Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza na  Wydziale  Zarządzania na kierunku Europeistyka

Sekretariat jest komórką organizacyjną o charakterze usługowym w stosunku do interesantów, gości i organu wykonawczego gminy. Jest tym miejscem, gdzie przyjmuje się  i obsługuje interesantów.

Do zadań specjalisty ds. kancelaryjno-administracyjnych w sekretariacie należy:

 • czuwanie nad sprawnym obiegiem informacji między sekretariatem a innymi komórkami organizacyjnymi,
 • przyjmowanie, wysyłanie i rozdzielanie korespodencji na zewnątrz i wewnątrz gminy,
 • umawianie wyjazdów i spotkań Wójta oraz prowadzenie kalendarza Wójta,
 • przygotowywanie delegacji służbowych,
 • dbałość o funkcjonalność, porządek i estetykę biura i gabinetu Wójta,
 • prowadzenie sekretariatu i wykonywanie czynności techniczno-kancelaryjnych,
 • przyjmowanie obywateli- interesantów oraz gości; kierowanie ich do właściwych merytorycznie pracowników, awizowanie do Wójta Gminy,
 • przyjmowanie składanych bezpośrednio przez obywateli podań, wniosków, skarg i innych dokumentów; potwierdzanie ich złożenia na kopiach,
 • prowadzenie głównego dziennika podawczego,
 • obsługa centrali telefonicznej Urzędu,  faxu, poczty elektronicznej, epuap-u ( EZD - elektroniczna skrzynka podawcza),
 • prowadzenie spraw socjalnych,
 • prowadzenie archiwum zakładowego,
 • wywieszanie w lokalu Urzędu ogłoszeń i obwieszczeń urzędowych,
 • prowadzenie zaopatrzenia materiałowo-biurowego Urzędu, prasy samorządowej, terminowe zlecania kontroli sprzętu biurowego, zamawianie urzędowych pieczęci, tablic urzędowych.