Wybory

Wójt Gminy Tereszpol podaje do publicznej wiadomości informację o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Tereszpolu-Zaorendzie w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku.
ZARZĄDZENIE NR 326 WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 23 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Lubelskiego, rad powiatów oraz rad gmin w województwie lubelskim
W dniu 15 października 2023 roku na terenie Gminy Tereszpol będzie możliwość skorzystania z bezpłatnego transportu na wybory do Sejmu RP i Senatu RP
Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w tym o możliwości korzystania z bezpłatnego transportu
Wójt Gminy Tereszpol przekazuje informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.
Na podstawie art. 170 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 i 2418 oraz z 2023 r. poz. 497) Okręgowa Komisja Wyborcza w Chełmie podaje do wiadomości publicznej informację o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach.
Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 14 sierpnia 2023 r. o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.
W związku z upływem w dniu 31 grudnia 2023 r. czteroletniej kadencji ławników sądów powszechnych, do dnia 30 CZERWCA 2023 roku przyjmowane są zgłoszenia kandydatów na ławników na kadencję 2024 – 2027.

Urzędnik Wyborczy Gminy Tereszpol informuje, że pierwsze posiedzenie członków Obwodowych Komisji Wyborczych nr 1, 2, 3, 4  odbędzie się w dniu 9 maja 2019 r. o godz. 16:00 w budynku Urzędu Gminy Tereszpol, ul. Długa 234 23-407 Tereszpol-Zaorenda pok. nr 12. ( sala konferencyjna).

Obwieszczenie PKW z dnia 27 lutego 2019 r. o postanowieniu Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach okręgowych komisji wyborczych.