Wybory

Mieszkańcy Gminy Tereszpol mają możliwość skorzystania z bezpłatnego transportu na wybory do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na 9 czerwca 2024 r.
W dniu 21 maja 2024 roku o godz. 14:00 w Urzędzie Gminy Tereszpol odbędzie się pierwsze posiedzenie obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.
Komisarz Wyborczy w Zamościu II informuje, że Pełnomocnicy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowego zgłoszenia kandydata do Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Tereszpolu-Zaorendzie do dnia 15 maja 2024 r. do godz. 10:00. W dniu 15 maja 2024 r. o godz. 13:00 w siedzibie Urzędu Gminy Tereszpol odbędzie się także losowanie.
Wójt Gminy Tereszpol podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.:
w sprawie zwołania pierwszych sesji rad gmin kadencji 2024-2029, w celu złożenia ślubowania przez radnych Rad Gmin/Miejskich, wójtów/burmistrzów wybranych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast przeprowadzonych w dniu 7 kwietnia 2024 r.
o wynikach wyborów do rad oraz o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa lubelskiego
Zachęcamy do udziału w wyborach samorządowych, które odbędą się 7 kwietnia. W najbliższą niedzielę odbędą się wybory podczas których wybierzemy władze samorządowe – radnych Sejmików, Rad Powiatu, Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów.
Mieszkańcy Gminy Tereszpol mają możliwość skorzystania z bezpłatnego transportu w wyborach zarządzonych na 7 kwietnia 2024 r.
z dnia 18 marca 2024 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu w Biłgoraju zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.