Czyste powietrze

Bezpłatne doradztwo i konsultacje

Szanowni Państwo, w Urzędzie Gminy Tereszpol uruchomiono bezpłatne doradztwo i konsultacje dotyczące programu Czyste Powietrze. Na spotkaniu będzie można przeanalizować wniosek, omówić indywidualnie każde rozwiązanie  oraz sprawdzić niezbędne załączniki.

Miejsce spotkań:

Sala konferencyjna Urzędu Gminy Tereszpol

Terminy spotkań:

29.03.2019 /     od 8:30 do 10:30  
5.04.2019 /     od 8:30 do 10:30
12.04.2019 /     od 8:30 do 10:30
19.04.2019 /     od 8:30 do 10:30


Czyste Powietrze to kompleksowy program, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne. Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych, by efektywnie zarządzać energią. Działania te nie tylko pomogą chronić środowisko, ale dodatkowo zwiększą domowy budżet, dzięki oszczędnościom finansowym.

Czyste Powietrze

Program Czyste Powietrze to kompleksowy plan działań zaprojektowany w celu:

 • poprawy efektywności energetycznej oraz zmniejszenia emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery z istniejących jednorodzinnych budynków mieszkalnych,
 • uniknięcia emisji zanieczyszczeń powietrza, pochodzących z nowo budowanych jednorodzinnych budynków mieszkalnych.

Program obejmuje dwa podstawowe sposoby realizacji tego celu:

 • Wymiana starych pieców i kotłów domowych na paliwo stałe.
 • Termomodernizacja budynków jednorodzinnych.

Dla kogo?

Program adresowany jest do:

 • osób fizycznych będących właścicielami domów jednorodzinnych, lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu z wyodrębnioną księgą wieczystą,
 • osób posiadających zgodę na rozpoczęcie budowy budynku jednorodzinnego.

Dofinansowanie

Beneficjenci programu Czyste Powietrze mogą starać się o dofinansowanie w następujących formach:

 • Dotacji
 • Pożyczki
 • Dotacji i pożyczki

Co obejmuje dofinansowanie?

W ramach programu Czyste Powietrze można uzyskać dofinansowanie na sześć rodzajów inwestycji:

 • zakup i montaż nowych źródeł ciepła spełniających wymagania programu CZP;
 • docieplenie przegród budynku;
 • wymianę stolarki okiennej i drzwiowej;
 • wymianę instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej;
 • instalację odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej);
 • montaż wentylacji mechanicznej wraz z odzyskiem ciepła.

 

Wymiana lub montaż indywidualnego źródła ciepła są możliwe, gdy podłączenie do sieci ciepłowniczej na danym obszarze nie jest możliwe lub nie jest uzasadnione ekonomicznie.

Warunkiem montażu kotła na węgiel, a od 1.07.2019 wszystkich kotłów na paliwo stałe, jest brak możliwości podłączenia lub brak uzasadnienia ekonomicznego podłączenia do sieci dystrybucji gazu.

Ponadto wszelkie niezbędne informacje dostępne są również na stronie internetowej WFOŚiGW w Lublinie pod adresem www.wfos.lublin.pl
portal.wfos.lublin.pl