Dąb szypółkowy

 • Data utworzenia pomnika przyrody: 18.07.1963r.
 • Obowiązujaca podstawa prawna: Rozporządzenie Nr 11 Wojewody Lubelskiego z dnia 30.07.2009r. w sprawie uznania za pomniki przyrody (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2009 Nr 103, poz.2327)
 • Opis pomnika przyrody: Dąb szypółkowy (Quercus robur)
 • Miejscowość: Tereszpol-Kukiełki
 • Opis lokalizacji: Działka siedliskowa Google Maps

Klon Jawor

 • Data utworzenia pomnika przyrody: 18.07.1963r.
 • Obowiązujaca podstawa prawna: Rozporządzenie Nr 11 Wojewody Lubelskiego z dnia 30.07.2009r. w sprawie uznania za pomniki przyrody (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2009 Nr 103, poz.2327)
 • Opis pomnika przyrody: Klon Jawor (Acer pseudoplatanus) 
 • Miejscowość: Tereszpol-Kukiełki
 • Opis lokalizacji: Grunty orne przylegające do działki siedliskowej Google Maps

Galeria zdjęć

Skałka ostańcowa

 • Data utworzenia pomnika przyrody: 18.07.1963r.
 • Obowiązujaca podstawa prawna: Rozporządzenie Nr 11 Wojewody Lubelskiego z dnia 30.07.2009r. w sprawie uznania za pomniki przyrody (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2009 Nr 103, poz.2327)
 • Opis pomnika przyrody: Skałka ostańcowa o wys. 2,5 m i dł. 4 m
 • Miejscowość: Tereszpol-Zygmunty 
 • Opis lokalizacji: Wsród pól na północnym zboczu „Lasowej Góry” Google Maps

Skupisko skałek ostańcowych

 • Data utworzenia pomnika przyrody: 18.07.1963r.
 • Obowiązujaca podstawa prawna: Rozporządzenie Nr 11 Wojewody Lubelskiego z dnia 30.07.2009r. w sprawie uznania za pomniki przyrody (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2009 Nr 103, poz.2327)
 • Opis pomnika przyrody: Skupisko skałek ostańcowych o pow. 0,10 ha
 • Miejscowość: Tereszpol-Zygmunty 
 • Opis lokalizacji: Wsród pól na północnym zboczu „Lasowej Góry” Google Maps

Galeria zdjęć