Ochrona środowiska

Wójt Gminy Tereszpol ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze d.s. gospodarki odpadami komunalnymi w Urzędzie Gminy Tereszpol, ul. Długa 234; 23-407 Tereszpol-Zaorenda
Oferta na odbiór folii rolniczych, worków po nawozach, big bagów z miejsca zbiórki.
Informujemy o rozpoczęciu IV naboru zgłoszeń lokalizacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych w ramach realizacji projektu pn. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego", współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020.
W związku z pracami na wodociągu gminnym w miejscowości Bukownica w dniu 28-29.04.2020 roku od godziny 8 do 15 mogą wystąpić przerwy w dostawie wody. Za utrudnienia przepraszamy.

Zapraszamy na spotkanie szkoleniowe z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Biłgoraju w dniu 5 lipca 2019 r. o godz. 17:00 w Urzędzie Gminy Tereszpol (sala konferencyjna). Tematem spotkania będzie zagrożenie wystąpienia afrykańskiego pomoru świń.

Rozporządzenie Nr 1 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Biłgoraju z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików na terenie powiatu biłgorajskiego ( Dz. Urz. Woj. Lub. 2019.3528) do publicznej wiadomości.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie Oddział w Biłgoraju przekazuje komunikat dotyczący zasad stosowania środków ochrony roślin w sposób bezpieczny dla pszczół.

Informujemy o rozpoczęciu naboru zgłoszeń lokalizacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych w ramach realizacji projektu pn. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego", współfinansowanego ze środków RPO Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020. Nabór zgłoszeń lokalizacji będzie trwał od dnia 06.05.2019 r. do dnia 24.05.2019 r.

Nadleśnictwo Zwierzyniec informuje o konieczności wykonania w 2019 roku ratowni­czych zabiegów agrolotniczych przeciwko chrabąszczowi majowemu na powierzchni ok. 7774,57 ha.

Informujemy, że zgodnie z uchwałą Nr VI/40/19 Rady Gminy Tereszpol z dnia 22 lutego 2019r. w sprawie wyboru metody i ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty, od  1 kwietnia 2019 roku będą obowiązywać nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.