2017 - PROGRAM: PATRIOTYZM JUTRA

Tytuł projektu: "PAMIĘĆ PRZESZŁOŚCI NADZIEJĄ JUTRA – OCALAMY GINĄCE ZAWODY I TRADYCJE ROZTOCZA”

Źródło finansowania:

W ramach programu „Patriotyzm Jutra” Biblioteka Publiczna Gminy Tereszpol otrzymała dofinansowanie ze środków Muzeum Historii Polski w wysokości 6 000 zł. Całkowita wartość projektu to 6 800 zł.

Cel projektu:

Projekt dotyczył edukacji i popularyzacji tradycji i rzemiosła ludowego, a w szczególności ginących zawodów. W ramach projektu zorganizowano m.in. konkursy plastyczny i literacki, wyjazdy z Muzeum Wsi Lubelskiej, Muzeum Ziemi Biłgorajskiej, zagrody edukacyjnej „Doboszówka”, warsztaty garncarskie.