Stowarzyszenie "BABECZKI"

Kontakt:
Stowarzyszenie "BABECZKI"
ul. Szkolna 3
23-407 Tereszpol-Zaorenda

Przewodniczaca Beata Kurzyńska Stowarzyszenie "BABECZKI"
Zastępca Przewodniczącej Ewa Sitarz Stowarzyszenie "BABECZKI"

  1. Agata Monastyrska Skarbnik Stowarzyszenie "BABECZKI"
  2. Teresa Zygmunt Sekretarz Stowarzyszenie "BABECZKI"

Stowarzyszenie zwykłe pn. "Stowarzyszenie Babeczki" zostało wpisane dnia 12 lutego 2020 roku do ewidencji stowarzyszeń prowadzonych przez Starostę Biłgorajkskiego pod pozycją 12.

Celem stowarzyszenia jest: rozwój kultury ludowej, w tym kultury lokalnej i regionalnej; prowadzenie działalności na rzecz wszecchstronnego rozwoju obszarów wiejskich; wsparcie rozwoju przedsiębiorczości kobiet; reprezentowanie interesów środowiska kobiet wiejsskich wobec organów administracji publicznej; prowadzenie działalności społeczno-oświatowo-kulturalnej w środowiskach wiejskich; wykonywanie innych zadań związanych ze wspieraniem  rozwoju przedsiebiorczości na wsi i podejmowanie działan na rzecz środowisk wiejskich.