2022 - Przebudowa drogi powiatowej Szozdy Tereszpol-Kukiełki

Tytuł zadania: Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 2919 L w miejscowości Tereszpol-Zygmunty.
Źródło dofinansowania i koszt zadania : Środki budżetu gminy ponad 204 tyś. zł. Środki z budżetu powiatu biłgorajskiego 150 tyś zł.
Zakres zadania: Zadanie polegało na wykonaniu chodnika o długości 625 mb, budowie cieków podchodnikowych, instalacji barierek, wydłużenia przepustu pod drogą powiatową.

Galeria zdjęć

2022 - Budowa drogi w Tereszpolu-Kukiełkach

Tytuł projektu: Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych na działce nr: ... w Tereszpolu-Kukiełkach.
Źródło dofinansowania: Dofinansowano ze środków celowych budżetu Województwa Lubelskiego, którego dysponentem jest Samorząd Województwa Lubelskiego.
Łączny koszt zadania: ... tyś zł.
Zakres zadania: Zadanie polegało na wykonaniu podbudowy z kruszywa łamliwego oraz nawierzch z mieszanek mineralno-bitumicznych (asfaltowych) wraz z umocnieniem poboczy.

Galeria zdjęć

2022 - Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 2919 L w miejscowości Tereszpol-Zygmunty

Tytuł zadania: Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 2919 L w miejscowości Tereszpol-Zygmunty.
Źródło dofinansowania i koszt zadania : Środki budżetu gminy ponad 204 tyś. zł. Środki z budżetu powiatu biłgorajskiego 150 tyś zł.
Zakres zadania: Zadanie polegało na wykonaniu chodnika o długości 625 mb, budowie cieków podchodnikowych, instalacji barierek, wydłużenia przepustu pod drogą powiatową.

Galeria zdjęć

2021 - Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Tereszpolu-Zaorendzie

Tytuł projektu: Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych na działce nr: 1946 w Tereszpolu-Zaorendzie.
Źródło dofinansowania: Dofinansowano ze środków celowych budżetu Województwa Lubelskiego, którego dysponentem jest Samorząd Województwa Lubelskiego.
Łączny koszt zadania: ... tyś zł.
Zakres zadania: Zadanie polegało na wykonaniu podbudowy z kruszywa łamliwego oraz nawierzch z mieszanek mineralno-bitumicznych (asfaltowych) wraz z umocnieniem poboczy.

Galeria zdjęć

2021 - PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 109357L w m. Lipowiec

2021 - PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 109357L w m. Lipowiec

Informacja o dofinansowaniu ze środków Państwowego Funduszu Celowego:

Źródło finansowania: Fundusz Dróg Samorządowych
Nazwa projektu: Przebudowa drogi gminnej nr 109357L w m. Lipowiec"
Kwota dofinansowania: 562 594,00 zł.
Całkowita wartość inwestycji: 1 271 946,48 zł.

Cel projektu: Głównym celem projektu jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa, poprawa warunków podróżowania, podniesienie rozwoju gospodarczego i turystycznego Gminy Tereszpol.

Planowane efekty: Przebudowa drogi na odcinku 980mb klasy L, przekroju drogi 1x2, szerokości pasa ruchu 2,5mb, wraz z chodnikiem długości 100 mb oraz nawierzchni z mieszanek mineralno bitumicznych o 5 391m2 , jak i również powierzchniowe odwodnienie drogi do rowów.

Galeria zdjęć

2021 - PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 109357L w m. Lipowiec

	2021 - PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 109357L w m. Lipowiec

Tytuł projektu: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 109357L w m. Lipowiec
Źródło dofinansowania: RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCG.
Łączny koszt zadania: 1 125 189,63 zł. w tym środki Funduszu Dróg Samorządowych 500 000,00 zł.
Zakres zadania:  Przebudowa drogi na odcinku 980mb klasy L, przekroju drogi 1x2, szerokości pasa ruchu 2,5mb, wraz z chodnikiem długości 100 mb oraz nawierzchni z mieszanek mineralno bitumicznych o 5 391m2 , jak i również powierzchniowe odwodnienie drogi do rowów.

Galeria zdjęć

2020 - Budowa chodnika w miejscowości Panasówka

Tytuł projektu: Budowa części chodnika w miejscowoći Panasówka przy drogdze powiatowej
Źródło dofinansowania: Środki z programu chodnikowego powiatu biłgorajskiego w kwocie ponad 150 tyś. zł.
Łączny koszt zadania: około 360 tyś zł.
Zakres zadania: Zadanie polegało na budowie chodnika z kostki brukowej na odcinku 659mb oraz profilowaniu rowów odwadniających. 

Galeria zdjęć

2019 - Budowa Otwartej Strefy Aktywności OSA

Tytuł projektu: Budowa otwartej strefy aktywności OSA w miejscowości Tereszpol-Zaorenda.
Źródło dofinansowania: Dofinansowano ze środków budżetu państwa w kwocie około 50 tyś. zł.
Łączny koszt zadania: około 103 tyś zł.
Zakres zadania: Zadanie polegało na budowie siłowni plenerowej składającej się z 6 urządzeń, strefy relaksu pinkpong i piłkarzyki oraz placu zabaw składającego się z trzech zestawu urządzeń.

2019 - Przebudowa ulic gminnych: Leśna, Kolejowa i Piaskowa w miejscowości Tereszpol-Zaorenda

Tytuł projektu: Przebudowa dróg gminnych nr: 109352L ul. Leśna, nr: 109359L ul. Piaskowa, nr: 109354L ul. Kolejowa, w miejscowości Tereszpol-Zaorenda.
Źródło dofinansowania: Dofinansowano ze środków państwowych funduszy celowych w kwocie ponad 175 tyś. zł.
Łączny koszt zadania: ponad 302 tyś zł.
Zakres zadania: Zadanie polegało na wykonaniu podbudowy z kruszywa łamliwego oraz nawierzch z mieszanek mineralno-bitumicznych (asfaltowych) wraz z umocnieniem poboczy. Wykonano instalacją oznakowania pionowego i poziomego.

2019 - Przebudowa i modernizacja drogi dojazdowej do gospodarstw i gruntów rolnych w miejscowości Tereszpol-Kukiełki

Tytuł projektu: Przebudowa i modernizacja drogi dojazdowej do gospodarstw i gruntów rolnych w miejscowości Tereszpol-Kukiełki
Źródło dofinansowania: Dofinansowano ze środków województwa lubelskiego FOGR w kwocie 78 tyś. zł.
Łączny koszt zadania: około 159 tyś zł.
Zakres zadania: Zadanie polegało na wykonaniu podbudowy z kruszywa łamliwego oraz nawierzch z mieszanek mineralno-bitumicznych (asfaltowych) wraz z umocnieniem poboczy. 

2019 - Budowa chodnika w miejscowości Tereszpol-Zygmunty

Tytuł projektu: Budowa części chodnika w miejscowoći Tereszpol-Zygmunty przy drogdze powiatowej
Źródło dofinansowania: Środki z programu chodnikowego powiatu biłgorajskiego w kwocie ponad 58 tyś. zł.
Łączny koszt zadania: około 131 tyś zł.
Zakres zadania: Zadanie polegało na budowie chodnika z kostki brukowej na odcinku 348mb, profilowaniu rowów odwadniających oraz przebudowie przepustów odwadniających na drogach gminnych. 

Galeria zdjęć

2018 - Przebudowa drogi gminnej nr 109351L klasy L lokalna w m. Tereszpol-Zygmunty

Tytuł projektu: Przebudowa drogi gminnej nr 109351L klasy L lokalna w m. Tereszpol-Zygmunty
Źródło dofinansowania: Środki Rządu Rzeczpospolitej Polskiej - 80%, środki budżetu Gminy Tereszpol - 20%.
Łączny koszt zadania: około 266 505,82 zł. w tym środki dotacji celowej z budżetu Wojewody Lubelskiego w 2018 roku na zadanie w ramach Rządowego programu na rzecz rozwoju oraz konkurencyjności regionów poprzez wsparcie lokalnej infrastruktury drogowej.
Zakres zadania: Zadanie polegało na wymianie przepustów drogowych, wykonaniu warstwy profilująco-wyrównawczej z kruszywa, oczyszczeniu nawierzchni, ułożeniu wasrtwy ścieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej oraz utwardzeniu poboczy kruszywem. 

Galeria zdjęć

2018 - Przebudowa ul. szkolnej w Tereszpolu-Zaorendzie

Tytuł projektu: Przebudowa drogi gminnej nr 109349L od km 0+003 do km 0+652 w miejscowości Tereszpol-Zaorenda
Źródło dofinansowania: Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.
Łączny koszt zadania: około 582 tyś. zł.
Zakres zadania: Zadanie polegało na wykonaniu nowej nawierzchni na odcinku ponad 600 mb, wykonaniu miejsc parkingowych i przebudowie zatoczki autobusowej przy szkole w Tereszpolu-Zaorendzie, wykonaniu parkingów przy remizie OSP i stadionie.

Galeria zdjęć

2018 - Zadrzewienia i zakrzewienia placów i parkingów na terenie Gminy Tereszpol

Tytuł projektu:  Zadrzewienia i zakrzewienia placów i parkingów na terenie Gminy Tereszpol 2018 
Źródło dofinansowania: Środki budżetu gminy 3 000 tyś. zł., środki z WFOŚ w Zamościu 2 999,25 tyś. zł. 
Koszt zadania: 5 999,25 tyś. zł. 
Zakres zadania: Zadanie polegało na zagospodarowaniu terenów zielonych takich jak place przy budynkach, parkingi oraz miejsca rekreacyjne.

W 2018 roku nasadzeń dokonano w takich miejscach jak: skarpa przy MOR obok Urzędu Gminy, skarpa przy świetlicy wiejskiej w Tereszpolu-Zygmuntach, teren przy Bibliotece Publicznej w Tereszpolu-Zaorendzie, teren przy parkingu obok stadionu w Tereszpolu-Zaorendzie, teren przy remizoświetlicy w Tereszpolu-Kukiełkach.

Galeria zdjęć

2018 - Modernizacja drogi dojazdowej w miejscowości Tereszpol-Zaorenda

Tytuł projektu: Modernizacja drogi dojazdowej do gospodarstw i gruntów rolnych w miejscowości Tereszpol-Zaorenda na działkach o nr ewid. 1767 i 1886 o łącznej długości 768mb
Źródło dofinansowania: Środki FOGR - 80 tyś. zł., środki budżetu Gminy Tereszpol - 47 tyś zł.
Koszt zadania: ponad 127 tyś. zł.
Zakres zadania: Zadanie polegało na wykonaniu warstwy profilująco-wyrównawczej z kruszywa, oczyszczeniu nawierzchni, ułożeniu wasrtwy ścieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej oraz utwardzeniu poboczy kruszywem. 

Galeria zdjęć

2017 - Przebudowa drogi gminnej

Tytuł projektu: Przebudowa drogi gminnej ponad torami
Źródło dofinansowania: Środki FOGR - 50 tyś. zł., środki budżetu Gminy Tereszpol - 70 tyś zł.
Koszt zadania: około 120 tyś. zł.  
Zakres zadania: Zadanie polegało na przebudowie drogi gminnej o szerokości 3,5 mb i odcinku 0,6 km. 

Galeria zdjęć

2017 - Budowa drogi powiatowej Bukownica Mała - Wolaniny

Tytuł projektu: Budowa drogi powiatowej Bukownica Mała - Wolaniny
Źródło dofinansowania: Środki Funduszu Leśnego, środki powiatu biłgorajskiego, środki budżetu Gminy Tereszpol - 33 tyś zł.
Koszt zadania: ponad ... tyś. zł.  
Zakres zadania: Zadanie polegało na budowie nowej ponad 3 km drogi o nawierzchni  asfaltowej  której zakres obejmował poszerzenie pasa drogowego wraz z wydzieleniem i wykupem sąsiednich działek na terenie Gminy Tereszpol i Gminy Biłgoraj pod Zarządem Dróg Powiatowych w Biłgoraju

Galeria zdjęć

2017- Przebudowa drogi powiatowej nr 2946L Sigła – Stacja Kolejowa Krasnobród

Tytuł projektu: Przebudowa drogi powiatowej nr 2946L Sigła – Stacja Kolejowa Krasnobród
Źródło dofinansowania: Środki Funduszu Leśnego, środki powiatu biłgorajskiego, środki budżetu Gminy Tereszpol - 80 tyś zł.
Koszt zadania: ponad ... tyś. zł.  
Zakres zadania: Zadanie polegało na przebudowie ciągu komunikacyjnego drogi powiatowej  nr 2946L Sigła – Stacja Kolejowa Krasnobród położonej na terenie gminy Tereszpol, Józefów, Krasnobród, w zarządzie dróg powiatu biłgorajskiego i zamojskiego na odcinku ponad 9 km..

Galeria zdjęć

2017 - Budowa chodnika w miejscowości Panasówka przy drodze wojewódzkiej 858

Tytuł projektu: Budowa chodnika w miejscowości Panasówka przy drodze wojewódzkiej 858
Źródło dofinansowania: Środki ZDW w Lublinie, środki budżetu Gminy Tereszpol - 47 tyś zł.
Koszt zadania: ponad 70 tyś. zł.  
Zakres zadania: Zadanie polegało na budowie chodnika o długości około 200 mb, budowie oświetlenia ulicznego wraz z monitoringiem jako poprawa bezpieczeństwa przy drodze wojewódzkiej.

Galeria zdjęć

2017 - Nasadzenia drzew i krzewów na terenie Gminy Tereszpol

Tytuł projektu:  Nasadzenia drzew i krzewów na terenie Gminy Tereszpol w poszczególnych miejscowościach: Szozdy, Tereszpol-Kukiełki, Tereszpol-Zaorenda, Lipowiec, Tereszpol-Zygmunty 
Źródło dofinansowania: Środki budżetu gminy 3 tyś. zł., środki z WFOŚ w Zamościu 2,5 tyś. zł. 
Koszt zadania: 5,5 tyś. zł. 
Zakres zadania: Zadanie polegało na zagospodarowaniu terenów zielonych takich jak parkingi, zatoczki, przystanki autobusowe oraz miejsca rekreacyjne.

Galeria zdjęć

2017 - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szozdy

Tytuł projektu: Przebudowa drogi na odcinku 1600 mb wraz z mijankami 
Źródło dofinansowania: Środki budżetu gminy 178 tyś. zł., pozostałe środki to środki zewnętrzne.
Koszt zadania: 357 000,00 zł.  
Zakres zadania: Zadanie polegało na remoncie nawierzchni asfaltowej o długości ponad 1600 mb.

Galeria zdjęć

2017 - Budowa drogi leśnej i przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bukownica

Tytuł projektu: Budowa drogi leśnej Bukownica Margole
Źródło dofinansowania: Środki budżetu gminy 3,5 tyś. zł., pozostałe środki to środki zewnętrzne.
Koszt zadania: 00,00 zł.  
Zakres zadania: Zadanie polegało na remoncie nawierzchni asfaltowej o długości ponad 0,4 km oraz budowie drogi o nawierzchni asfaltowej na odcinku około 9 km.

Galeria zdjęć

2016 - Przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Szozdy

Tytuł projektu: Przebudowa drogi na odcinku 900 mb wraz z zatoką autobusową  i chodnikiem 
Źródło dofinansowania: Środki budżetu gminy 50% - 156 tyś. zł., środki powiatu biłgorajskiego 50% - 156 tyś. zł.
Koszt zadania: 312 000,00 zł.  
Zakres zadania: Zadanie polegało na remoncie nawierzchni o długości ponad 900 mb, wykonanie zatoczki autobusowej z chodnikiem. Dodatkowo wykonano zjazdy na drgi gminne.

Galeria zdjęć

2016 - Budowa drogi w miejscowości Lipowiec

Tytuł projektu: Przebudowa drogi powiatowej na trasie Lipowiec – droga wojewódzka nr 858
Źródło dofinansowania: Środki PROW 66,66% - 534 tyś. zł., środki powiatu biłgorajskiego - 245 tyś. zł., środki budżetu Gminy Tereszpol - 277 tyś zł.
Koszt zadania: ponad 1 056  tyś. zł.  
Zakres zadania: Zadanie polegało na remoncie nawierzchni o długości ponad 5 km, budowie chodnika na odcinku 1,3 km, przebudowie  skrzyżowania w miejscowości Lipowiec, przebudowie drogi gminnej na odcinku 0,1 km, budowie zatok, parkingów: przy szkole i remizie OSP, wymianie przepustów drogowych wyłożenie rowów odwadniających korytami betonowymi.

Galeria zdjęć

2016 - Zakończenie budowy drogi dojazdowej w Tereszpolu-Kukiełkach

Tytuł projektu: „Budowa drogi dojazdowej do gospodarstw i gruntów rolnych II i III - Etap”
Źródło dofinansowania: Dotacja celowa ze środków budżetu województwa lubelskiego FOGR.
Koszt zadania: 258 000,00 zł, Wysokość dofinansowania: 120 000,00 zł,
Zakres zadania: Droga z kostki brukowej o grubości 8 cm, szerokości 3 m i długości 0,45 km.

 

Galeria zdjęć

2015 Szkolenie specjalistyczne pracowników Urzędu Gminy

Tytuł projektu: „Szkolenie specjalistyczne z zakresu obsługi pakietu MS Office 2010”
Źródło dofinansowania: Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju.
Koszt zadania:  .  
Zakres: Podniesienie kwalifikacji pracowników Urzędu Gminy Tereszpol 

Galeria zdjęć

2015 - Miejsce Obsługi Rowerowej

Tytuł projektu: „Budowa miejsca obsługi rowerowej na trasie szlaku GreenVelo”
Źródło dofinansowania: Środki budżetu Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie.
Koszt zadania: 50 000,00 zł.  
Zakres zadania: Zadanie polegało na budowie wiaty wraz z tablicą informacyjną.

Galeria zdjęć

2015 - Chodnik Tereszpol-Zaorenda

Tytuł projektu: „Budowa chodnika w miejscowośći Tereszpol-Zaorenda”
Źródło dofinansowania: ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 .
Koszt zadania: 84 000,00 zł.  
Zakres zadania: Zadanie polegało na budowie chodnika przy drodze powiatowej wraz z rowami odwadniającymi i zjazdami na posesje.

Galeria zdjęć