Gmina Tereszpol

Logo ePUAP 2 Logo Biuletynu Informacji Publicznej

2017 - Przebudowa drogi gminnej

Tytuł projektu: Przebudowa drogi gminnej ponad torami
Źródło dofinansowania: Środki FOGR - 50 tyś. zł., środki budżetu Gminy Tereszpol - 70 tyś zł.
Koszt zadania: około 120 tyś. zł.  
Zakres zadania: Zadanie polegało na przebudowie drogi gminnej o szerokości 3,5 mb i odcinku 0,6 km. 

Galeria zdjęć

2017 - Budowa drogi powiatowej Bukownica Mała - Wolaniny

Tytuł projektu: Budowa drogi powiatowej Bukownica Mała - Wolaniny
Źródło dofinansowania: Środki Funduszu Leśnego, środki powiatu biłgorajskiego, środki budżetu Gminy Tereszpol - 33 tyś zł.
Koszt zadania: ponad ... tyś. zł.  
Zakres zadania: Zadanie polegało na budowie nowej ponad 3 km drogi o nawierzchni  asfaltowej  której zakres obejmował poszerzenie pasa drogowego wraz z wydzieleniem i wykupem sąsiednich działek na terenie Gminy Tereszpol i Gminy Biłgoraj pod Zarządem Dróg Powiatowych w Biłgoraju

Galeria zdjęć

2017- Przebudowa drogi powiatowej nr 2946L Sigła – Stacja Kolejowa Krasnobród

Tytuł projektu: Przebudowa drogi powiatowej nr 2946L Sigła – Stacja Kolejowa Krasnobród
Źródło dofinansowania: Środki Funduszu Leśnego, środki powiatu biłgorajskiego, środki budżetu Gminy Tereszpol - 80 tyś zł.
Koszt zadania: ponad ... tyś. zł.  
Zakres zadania: Zadanie polegało na przebudowie ciągu komunikacyjnego drogi powiatowej  nr 2946L Sigła – Stacja Kolejowa Krasnobród położonej na terenie gminy Tereszpol, Józefów, Krasnobród, w zarządzie dróg powiatu biłgorajskiego i zamojskiego na odcinku ponad 9 km..

Galeria zdjęć

2017 - Budowa chodnika w miejscowości Panasówka przy drodze wojewódzkiej 858

Tytuł projektu: Budowa chodnika w miejscowości Panasówka przy drodze wojewódzkiej 858
Źródło dofinansowania: Środki ZDW w Lublinie, środki budżetu Gminy Tereszpol - 47 tyś zł.
Koszt zadania: ponad 70 tyś. zł.  
Zakres zadania: Zadanie polegało na budowie chodnika o długości około 200 mb, budowie oświetlenia ulicznego wraz z monitoringiem jako poprawa bezpieczeństwa przy drodze wojewódzkiej.

Galeria zdjęć

2017 - Nasadzenia drzew i krzewów na terenie Gminy Tereszpol

Tytuł projektu:  Nasadzenia drzew i krzewów na terenie Gminy Tereszpol w poszczególnych miejscowościach: Szozdy, Tereszpol-Kukiełki, Tereszpol-Zaorenda, Lipowiec, Tereszpol-Zygmunty 
Źródło dofinansowania: Środki budżetu gminy 3 tyś. zł., środki z WFOŚ w Zamościu 2,5 tyś. zł. 
Koszt zadania: 5,5 tyś. zł. 
Zakres zadania: Zadanie polegało na zagospodarowaniu terenów zielonych takich jak parkingi, zatoczki, przystanki autobusowe oraz miejsca rekreacyjne.

Galeria zdjęć

2017 - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szozdy

Tytuł projektu: Przebudowa drogi na odcinku 1600 mb wraz z mijankami 
Źródło dofinansowania: Środki budżetu gminy 178 tyś. zł., pozostałe środki to środki zewnętrzne.
Koszt zadania: 357 000,00 zł.  
Zakres zadania: Zadanie polegało na remoncie nawierzchni asfaltowej o długości ponad 1600 mb.

Galeria zdjęć

2017 - Budowa drogi leśnej i przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bukownica

Tytuł projektu: Budowa drogi leśnej Bukownica Margole
Źródło dofinansowania: Środki budżetu gminy 3,5 tyś. zł., pozostałe środki to środki zewnętrzne.
Koszt zadania: 00,00 zł.  
Zakres zadania: Zadanie polegało na remoncie nawierzchni asfaltowej o długości ponad 0,4 km oraz budowie drogi o nawierzchni asfaltowej na odcinku około 9 km.

Galeria zdjęć

2016 - Przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Szozdy

Tytuł projektu: Przebudowa drogi na odcinku 900 mb wraz z zatoką autobusową  i chodnikiem 
Źródło dofinansowania: Środki budżetu gminy 50% - 156 tyś. zł., środki powiatu biłgorajskiego 50% - 156 tyś. zł.
Koszt zadania: 312 000,00 zł.  
Zakres zadania: Zadanie polegało na remoncie nawierzchni o długości ponad 900 mb, wykonanie zatoczki autobusowej z chodnikiem. Dodatkowo wykonano zjazdy na drgi gminne.

Galeria zdjęć

2016 - Budowa drogi w miejscowości Lipowiec

Tytuł projektu: Przebudowa drogi powiatowej na trasie Lipowiec – droga wojewódzka nr 858
Źródło dofinansowania: Środki PROW 66,66% - 534 tyś. zł., środki powiatu biłgorajskiego - 245 tyś. zł., środki budżetu Gminy Tereszpol - 277 tyś zł.
Koszt zadania: ponad 1 056  tyś. zł.  
Zakres zadania: Zadanie polegało na remoncie nawierzchni o długości ponad 5 km, budowie chodnika na odcinku 1,3 km, przebudowie  skrzyżowania w miejscowości Lipowiec, przebudowie drogi gminnej na odcinku 0,1 km, budowie zatok, parkingów: przy szkole i remizie OSP, wymianie przepustów drogowych wyłożenie rowów odwadniających korytami betonowymi.

Galeria zdjęć

2015 Szkolenie specjalistyczne pracowników Urzędu Gminy

Tytuł projektu: „Szkolenie specjalistyczne z zakresu obsługi pakietu MS Office 2010”
Źródło dofinansowania: Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju.
Koszt zadania:  .  
Zakres: Podniesienie kwalifikacji pracowników Urzędu Gminy Tereszpol 

Galeria zdjęć

2016 - Zakończenie budowy drogi dojazdowej w Tereszpolu-Kukiełkach

Tytuł projektu: „Budowa drogi dojazdowej do gospodarstw i gruntów rolnych II i III - Etap”
Źródło dofinansowania: Dotacja celowa ze środków budżetu województwa lubelskiego FOGR.
Koszt zadania: 258 000,00 zł, Wysokość dofinansowania: 120 000,00 zł,
Zakres zadania: Droga z kostki brukowej o grubości 8 cm, szerokości 3 m i długości 0,45 km.

 

Galeria zdjęć

2015 - Miejsce Obsługi Rowerowej

Tytuł projektu: „Budowa miejsca obsługi rowerowej na trasie szlaku GreenVelo”
Źródło dofinansowania: Środki budżetu Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie.
Koszt zadania: 50 000,00 zł.  
Zakres zadania: Zadanie polegało na budowie wiaty wraz z tablicą informacyjną.

Galeria zdjęć

2015 - Chodnik Tereszpol-Zaorenda

Tytuł projektu: „Budowa chodnika w miejscowośći Tereszpol-Zaorenda”
Źródło dofinansowania: ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 .
Koszt zadania: 84 000,00 zł.  
Zakres zadania: Zadanie polegało na budowie chodnika przy drodze powiatowej wraz z rowami odwadniającymi i zjazdami na posesje.

Galeria zdjęć

©2018 Urząd Gminy Tereszpol

Projekt i wykonanie Net Partners