Czyste Powietrze

W związku z informacjami o nieuczciwych wykonawcach, którzy proponują wykonanie prac dofinansowanych z Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” informujemy, iż Beneficjent dokonuje wyboru wykonawcy/ów realizujących usługi, dostawy, roboty budowalne w ramach przedsięwzięcia na własne ryzyko.
Warto zapoznać się z programem Czyste Powietrze, który oferuje nie tylko bezzwrotne wsparcie finansowe przyznawane przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (wfośigw).
Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Programu Czyste Powietrze zaprasza na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 24 stycznia 2023 roku o godzinie 12:00 w Urzędzie Gminy Tereszpol pokój 16. Omówione zostaną na nim zasady ubiegania się o dofinansowanie oraz rodzaje wspieranych przedsięwzięć w ramach kosztów kwalifikowanych.
Rusza kolejna odsłona programu "Czyste Powietrze", która przewiduje podwyższenie progów dochodowych jak i dofinansowania do wymiany pieca grzewczego i termomodernizacji. Maksymalna dotacja będzie mogła wynieść nawet 136 tys. zł.