Szkody Łowieckie

7a5ca0a5ec32112b41185c6caf389c91_b.jpg

Informacja w sprawie szacowania szkód łowieckich

Zgodne z art. 50 ustawy Prawo łowieckie z dnia 13 października 1995 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 1226 z późn. zm.) Zarząd Województwa odpowiada za szkody w uprawach i płodach rolnych wyrządzone przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny na terenach nie wchodzących w skład obwodów łowieckich oraz za łosie na obwodach polnych, gdzie odszkodowania za wyrządzone szkody łowieckie wypłacane są ze środków budżetu państwa. Szacowanie szkód odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 8 marca 2010 r. w sprawie sposobu postępowania przy szacowaniu szkód oraz wypłat odszkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych (Dz.U.10.45.272), jak również stosuje się zapisy Uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 12 października 2009 r., Nr XXXVI/637/09 w sprawie określenia terminów zakończenia okresów zbiorów poszczególnych gatunków roślin uprawnych na terenie województwa lubelskiego, dla celów zachowania uprawnień odszkodowawczych za szkody łowieckie.

Koła łowieckie na terenie gminy Tereszpol:

Koło Łowieckie Nr 78 "Cietrzew" w Szczebrzeszynie oraz MAPA OBWODU 281

Koło Łowieckie Nr 59 "Słonka" Zwierzyniec oraz MAPA OBWODU 296

Koło Łowieckie nr 28 "Rogacz" w Józefowie oraz MAPA OBWODU 297

 

Pliki do pobrania

  • Wykaz osób uprawnionych do szacowania szkód w Kole Łowieckim nr 59 "Słonka" w Zwierzyńcu

    Pobierz
  • Terminarz polowań zbiorowych 2018/2019- Koło Łowieckie Nr 59 "Słonka"

    Pobierz