Szkody Łowieckie

7a5ca0a5ec32112b41185c6caf389c91_b.jpg

Informacja w sprawie szacowania szkód łowieckich

Zgodne z art. 50 ustawy Prawo łowieckie z dnia 13 października 1995 r.

(Dz. U. z 2013 r., poz. 1226 z późn. zm.) Zarząd Województwa odpowiada

za szkody w uprawach i płodach rolnych wyrządzone przez dziki, łosie, jelenie,

daniele i sarny na terenach nie wchodzących w skład obwodów łowieckich oraz

za łosie na obwodach polnych, gdzie odszkodowania za wyrządzone szkody

 

łowieckie wypłacane są ze środków budżetu państwa. Szacowanie szkód odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 8 marca 2010 r. w sprawie sposobu postępowania przy szacowaniu szkód oraz wypłat odszkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych (Dz.U.10.45.272), jak również stosuje się zapisy Uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 12 października 2009 r., Nr XXXVI/637/09 w sprawie określenia terminów zakończenia okresów zbiorów poszczególnych gatunków roślin uprawnych na terenie województwa lubelskiego, dla celów zachowania uprawnień odszkodowawczych za szkody łowieckie. 

Karta informacyjna
Wzór wniosku
Wykaz terminów zbiorów

Koła łowieckie na terenie gminy Tereszpol:

Koło Łowieckie Nr 78 "Cietrzew" w Szczebrzeszynie oraz MAPA OBWODU 281

Koło Łowieckie Nr 59 "Słonka" Zwierzyniec oraz MAPA OBWODU 296

Koło Łowieckie nr 28 "Rogacz" w Józefowie oraz MAPA OBWODU 297

 

Pliki do pobrania

  • Wykaz osób uprawnionych do szacowania szkód w Kole Łowieckim nr 59 "Słonka" w Zwierzyńcu

    Pobierz
  • Terminarz polowań zbiorowych 2018/2019- Koło Łowieckie Nr 59 "Słonka"

    Pobierz