2022

2020 - Program EtnoPolska

Tytuł projektu: „Kultura. Pokolenia. Codzienność - historia, która łączy”

Źródło finansowania: W ramach programu „EtnoPolska 2020” Biblioteka Publiczna Gminy Tereszpol otrzymała dofinansowanie ze środków Narodowego Centrum Kultury 10 tys. zł.
Cel projektu: Głównym celem projektu była edukacja i popularyzacja tradycji i rzemiosła ludowego oraz ginących zawodów w  gminie Tereszpol i regionie, poprzez promocje osób zajmujących się rzemiosłem i ich wytworów, uczestnictwo w warsztatach edukacyjnych i konkursach. Celem było również uczenie szacunku do kultury ludowej jako spuścizny naszych przodków oraz sposobności do ocalenia od zapomnienia całego dorobku ludowego małej ojczyzny. Poprzez realizacje  projektu aktywizowano młode pokolenie do pogłębiania wiedzy o różnych zawodach i rzemiosłach naszych ojców, dawnych i współczesnych, integrowaliśmy różne środowiska działające w obrębie tej kultury oraz wzmocnić w lokalnej społeczności poczucie przynależności do naszego regionu, jego tradycji i kultury.

Galeria zdjęć