Urząd Gminy Tereszpol

Kontakt:
Urząd Gminy Tereszpol
ul. Długa 234
23-407 Tereszpol-Zaorenda

e-mail: gmina@tereszpol.pl
tel. 84 687 60 05

Urząd Gminy Tereszpol
Monika Gruszczyńska
Pracownik merytoryczny Monika Gruszczyńska tel. 84 687 66 41 e-mail: mgruszczynska@tereszpol.pl Urząd Gminy Tereszpol

Wydawanie wniosków o uzyskanie skierowania na zabieg STERYLIZACJI/KASTRACJI:


Wniosek o uzyskanie skierowania na zabieg STERYLIZACJI/KASTRACJI psa lub kota wydaje się na podstawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie GminyTereszpol w 2024"przyjętego uchwałą nr LVIII/337/24 Rady Gminy Tereszpol z dnia 26 stycznia 2024 r.


NIEZBĘDNY FORMULARZ: wniosek druk do pobrania także w Urzędzie Gminy Tereszpol i w pokoju nr 11 o uzyskanie skierowania na zabieg sterylizacji/kastracji.

Wniosek powinien zawierać:
1. imię i nazwisko opiekuna społecznego lub nazwa jednostki
2. adres zamieszkania lub siedziby, numer telefonu
3. ilość zwierząt zgłoszonych do zabiegu, ich gatunek, rasa i płeć
4. rodzaj zabiegu: sterylizacja (szt.) / kastracja (szt.) / uśpienie ślepego miotu (szt.)
5. miejsce przebywania zwierząt
6. informacje dodatkowe

Skierowanie wydawane jest TYLKO do Gabinetu Weterynaryjnego- Krzysztof Pieczykolan ul. Kolejowa 6, 23-407 Tereszpol-Zaorenda

WAŻNOŚĆ SKIEROWANIA: 3 miesiące

WYSOKOŚĆ OPŁATY: brak

MIEJSCE ZŁOŻENIA  DOKUMENTÓW: Urząd Gminy Tereszpol pokój nr 11

SPRAWĘ PROWADZI: Podispektor ds. gospodarki komunalnej i ochrony środowiska

INFORMACJE:  tel. 84 687 66 41

PODSTAWA PRAWNA: Ustawa z dnia 21.08.1997 r. o ochronie zwierząt.

GODZINY PRACY URZĘDU: poniedziałek-piątek 7.30-15.30.

Uwaga! Wielkość środków przeznaczonych na przeprowadzanie zabiegów sterylizacji, kastracji oraz uśpienia ślepych miotów w danym roku jest ograniczona.

Pliki do pobrania

 • WNIOSEK o uzyskanie skierowania na zabieg sterylizacji, kastracji, uśpienia ślepych miotów

  Pobierz
 • Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi na 2024 rok

  Pobierz
 • Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi na 2023 rok

  Pobierz
 • Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi na 2022 rok

  Pobierz
 • Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi na 2021 rok

  Pobierz
 • Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi na 2020 rok

  Pobierz
 • Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi na 2019 rok

  Pobierz
 • Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi na 2018 rok

  Pobierz
 • Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi na 2017 rok

  Pobierz
 • Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi na 2016 rok

  Pobierz
 • Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi na 2015 rok

  Pobierz
 • Obowiązki właścicieli psów

  Pobierz