2020 - Modernizacja oczyszczalni ścieków w Tereszpolu-Zaorendzie

Tytuł projektu: „Remont i przebudowa oczyszczalni ścieków w Tereszpolu-Zaorendzie, gm. Tereszpol”.
Inwestycja planowana na lata 2020/2021. 
Koszt zadania: ponad 3 mln zł
Dofinansowanie: maksymalne dofonansowanie do 85% wydatków kwalifikowanych.
Zakres: Pełna przebudowa oczyszczalni ścieków.
Informacje: W 2019 roku w Urzędzie Marszałkowskim została podpisana umowa na remont i przebudowę oczyszczalni ścieków w Tereszpolu-Zaorendzie w ramach konkursu nr RPLU.06.04.00-IZ.00-06-01/18 Działania 6.4. Gospodarka wodno-ściekowa RPO WL na lata 2014-2020.

2020 - Instalacje solarne II - Etap

Tytuł projektu: „Instalacje solarne, fotowoltaiczne i powietrzne pompy ciepła”.
Inwestycja planowana na lata 2020/2021. 
Koszt zadania: Uzależniony od zainteresowania mieszkańców
Dofinansowanie: maksymalne dofonansowanie do 85% wydatków kwalifikowanych.
Zakres: Montaż instalacji na budynkach jednorodzinnych.
Informacje: Nabór wniosków trwa przez lipiec 2019, złożenie wniosku do programu nastąpi z końcem sierpnia 2019. Mamy nadzieję że rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w 2020 roku.