2020/2021 - Instalacje solarne II - Etap

Tytuł projektu: „Instalacje solarne jako źródło energii odnawialnej w Gminie Tereszpol- etap II”. RPLU.04.01.00-06-0068/19
Inwestycja planowana na lata 2020/2021.
Koszt inwestycji: 3 282 330,00 zł
Dofinansowanie: maksymalne dofonansowanie do 85% wydatków kwalifikowanych.
Zakres: Montaż instalacji na budynkach jednorodzinnych.
Informacje: Nabór wniosków trwa przez lipiec 2019, złożenie wniosku do programu nastąpi z końcem sierpnia 2019.

2020/2021 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lipowiec

Tytuł projektu: „Przebudowa drogi gminnej 109357L w miejscowości Lipowiec o łącznej długości 980mb”
Koszt inwestycji: około 1,2 mln zł
Dofinansowanie: maksymalne dofinansowanie do 50% wydatków kwalifikowanych.
Zakres: Wykonanie warstwy bitumicznej o szerokości 5mb na odcinku 980mb oraz w obrębie 5 skrzyżowań z drogami wewnętrznymi. Wykonanie chodnika na odcinku 100mb. Wzmocnienie krawędzi jezdni przez wykonanie ścieku krawędziowego. Oczyszczenie i wyprofilowanie rowów odwadniających. Poprawa geometrii skrzyżowań.
Informacje: Inwestycja planowana na przełomie 2020/2021 roku.