2021/2022 - Instalacje solarne II - Etap

Tytuł projektu: „Instalacje solarne jako źródło energii odnawialnej w Gminie Tereszpol- etap II”. RPLU.04.01.00-06-0068/19
Inwestycja planowana na lata 2020/2021.
Koszt inwestycji: 3 282 330,00 zł
Dofinansowanie: maksymalne dofonansowanie do 85% wydatków kwalifikowanych.
Zakres: Montaż instalacji na budynkach jednorodzinnych instalacji solarnych, fotowoltaicznych orac piecy CO.
Informacje: Nabór wniosków trwał przez lipiec 2019.

2022 - Instalacje fotowoltaiczne w Gminie Tereszpol

Tytuł projektu: „Instalacje fotowoltaiczne w Gminie Tereszpol”
Koszt inwestycji: około 2,5 mln zł
Dofinansowanie: dofinansowanie 95%.
Zakres: Budowa instalacji PV wraz z magazynami energii.
Informacje: Inwestycja planowana na przełomie 2022 roku.

2022 - Przebudowa budynku po byłym ośrodku zdrowia w Tereszpolu-Zaorendzie

Tytuł projektu: „Przebudowa budynku po byłym ośrodku zdrowia w Tereszpolu-Zaorendzie”
Koszt inwestycji: około 2,5 mln zł
Dofinansowanie: dofinansowanie 85%.
Zakres: Zakres inwestycji obejmuje przebudowę i rozbudowę budynku po byłym ośrodku zdrowia realizowaną poprzez zmianę układu
funkcjonalno-użytkowego, z dostosowaniem do funkcji Poradni Rehabilitacyjnej (parter) oraz pomieszczeń wielofunkcyjnych na rzecz
osób w wieku senioralnym, niepełnosprawnych i aktywacji osób wykluczonych społecznie (piętro). Na parterze zaprojektowano trzy
pomieszczenia przeznaczone do prowadzenia zajęć rehabilitacyjnych.

Informacje: Inwestycja planowana na przełomie 2022 roku.