Gmina Tereszpol

Logo ePUAP 2 Logo Biuletynu Informacji Publicznej

2018 - Montaż instalacji solarnych i powietrznych pomp ciepła na terenie Gminy Tereszpol

Tytuł projektu: „Instalacje solarne jako źródło energii odnawialnej w gm. Tereszpol”.
Inwestycja planowana na lata 2018/2019. 
Koszt zadania: 4 mln 800 tys. zł
Dofinansowanie:  3 mln 500 tys. zł (RPO WL)
Zakres: wykonanie 415 instalacji solarnych oraz 30 pomp ciepła.
Umowa na dofinansowanie planujemy podpisać na koniec 2017 roku. 

 

2018 - Termomodernizacja budynków szkolono-wychowawczych w Tereszpolu-Zaorendzie i Tereszpolu-Kukiełkach

Tytuł projektu: Termomodernizacja budynków szkolono-wychowawczych w Tereszpolu-Zaorendzie i Tereszpolu-Kukiełkach
Wartość zadania: 2 mln 100 tys. zł
Dofinansowanie: 85% - 1 mln 400 tys. zł (RPO WL)
Zakres: docieplenie elewacji i stropów wraz ze zmianą kolorystyki, wymiana instalacji centralnego ogrzewania, wymiana kotłowni węglowej na kocioł opalany pelletem w szkole w Tereszpolu-Zaorendzie, wymiana w salach lekcyjnych oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne.

2018 - Przebudowa ul. Szkolnej w Tereszpolu-Zaorendzie

Wartość zadania:  706 tys. zł
Dofinansowanie:  50% inwestycji – 353 tys. zł ( Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej )
Zakres: przebudowa odcinka o długości 650 m; budowa parkingu przy szkole, budowa parkingu przy remizie OSP, budowa parkingu przy stadionie sportowym;  budowa zatoki autobusowej przy szkole, budowa chodnika od szkoły do stadionu wraz ze zjazdami na drogi gminne.

Inwestycja znajduje się na 5. miejscu listy rankingowej wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania.

©2018 Urząd Gminy Tereszpol

Projekt i wykonanie Net Partners