2019

Tytuł projektu: "ŚCIEŻKAMI PAMIĘCI NA WZGÓRZE POLAK”

Źródło finansowania:
Biblioteka Publiczna Gminy Tereszpol otrzymała dofinansowanie w ramach programu „Czuwamy! Pamiętamy!”  ze środków Fundacji Orlen "Dar serca"


Cel projektu:
Celem projektu była poprawa estetyki jedynego miejsca pamięci na terenie gminy Tereszpol  - oznakowanie go i uzupełnienie w niezbędną infrastrukturę oraz stworzenie dogodnych warunków do organizowania większych uroczystości.

Galeria zdjęć

2023

Tytuł projektu: "WZGÓRZE POLAK - ODKRYWAMY ZAPOMNIANĄ HISTORIĘ”

Źródło finansowania:
Biblioteka Publiczna Gminy Tereszpol otrzymała dofinansowanie w ramach programu „Czuwamy! Pamiętamy!” ze środków Fundacji Orlen.
Cel projektu:
Celem projektu była poprawa estetyki jedynego miejsca pamięci na terenie gminy Tereszpol  - oznakowanie go i uzupełnienie w niezbędną infrastrukturę oraz stworzenie dogodnych warunków do organizowania większych uroczystości. W ramach projektu zamontowane zostały pulpity z tablicą panoramiczną i tablicami informacyjnymi. Wykonano stylizowane ogrodzenie oraz zrekonstruowano krzyż powstańczy przy Buku "Mikołaju".

Zrealizowano ze środków Fundacji ORLEN w ramach Programu Czuwamy! Pamiętamy!

Galeria zdjęć