Projekty

O tym jak powstają książki oraz skąd czerpie się inspirację do ich napisania opowiadała najmłodszym uczniom Agnieszka Frączek, pisarka, językoznawca, autorka kilkudziesięciu książek dla dzieci.
18 grudnia w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Tereszpol odbyło się podsumowanie projektu "Bezpieczna Gmina Tereszpol przykładem dla innych". 
Jednym z działań projektu "Bezpieczna gmina Tereszpol przykładem dla innych" była prelekcja dotycząca ekologii.
6 grudnia jest wyjątkowym dniem w życiu każdego dziecka. Wszyscy tego dnia z utęsknieniem wypatrują świętego Mikołaja, który wręcza im prezenty. W tym roku wójt gminy Tereszpol Jacek Pawluk odwiedził przedszkola znajdujące się na terenie gminy.
Przedszkolaki i uczniowie klas I-III uczestniczyli w spektaklu teatralnym "Misio Tulisio" odegranym przez aktorów z Teatru Edukacji i Profilaktyki "Maska" z Krakowa.
Uczniowie tereszpolskich szkół uczestniczyli w warsztatach dotyczących cyberprzemocy oraz dopalaczy. Prowadzone były przez Pracownię Badań Społecznych SONDA..
W ramach realizowanego projektu "Bezpieczna Gmina Tereszpol przykładem dla innych" dofinansowanego w ramach programu "Razem bezpieczniej" odbyło się spotkanie z Joanną Fabicką.
Gmina Tereszpol w ramach programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” pozyskała grant w wysokości 25 020 zł na wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu.
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Sportu przyznał dotacje w ramach programu „Partnerstwo dla książki”.
Biblioteka Publiczna Gminy Tereszpol zaprosiła dzieci i młodzież z terenu gminy do udziału w świątecznych warsztatach rękodzieła. Powstała klimatyczna ozdoba o charakterze zimowym i świątecznym.