Zabytki

Grupa nieformalna "Aktywni dla Gminy Tereszpol" otrzymała 10 tys. zł dofinansowania w ramach zadania „Obywatelskie Roztocze. Działania w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i promocji Roztocza”.