Razem Bezpiecznie 2019

indeks_b_1.jpg

Tytuł projektu: "BEZPIECZNA GMINA TERESZPOL ŚWIECI PRZYKŁADEM"

W ramach rządowego programu „Razem bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka, gmina Tereszpol otrzymała dofinansowanie na realizację projektu „Bezpieczna gmina Tereszpol świeci przykładem” w wysokości 100 tys. zł. Całkowity koszt projektu to 120 tys. zł

Cel projektu:

Celem głównym projektu jest przeciwdziałanie zjawiskom patologii oraz ochrona dzieci i młodzieży poprzez działania takie jak:

 1. Inicjowanie zadań mających wpływ na bezpieczeństwo i kształtowanie pozytywnych postaw dzieci i młodzieży,
 2. Popularyzacja wśród dzieci i młodzieży profilaktyki rówieśniczej,
 3. Organizowanie akcji i inicjatyw ukierunkowanych na zagospodarowanie czasu wolnego,
 4. Organizowanie debat społecznych, warsztatów, spotkań oraz innych przedsięwzięć z zakresu bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.

Projekt "Bezpieczna gmina Tereszpol świeci przykładem" realizowany był do 31 grudnia 2019 roku. W ramach projektu realizowane były następujące działania: 

I. OKREŚLENIE PLANU DZIAŁANIA

 1. Stworzenie w porozumieniu z partnerami dokładnego harmonogramu poszczególnych działań.
 2. Umieszczenie informacji o planowanych przedsięwzięciach na stronie gminy.
 3. Stworzenie ankiety dotyczącej poczucia bezpieczeństwa w gminie i stwarzającej możliwość wskazania realnych potrzeb udostępnionej mieszkańcom za pośrednictwem strony internetowej gminy.
 4. Opracowanie wyników ankiety.

II. REALIZACJA PROJEKTU

 1. Konkurs plastyczny „Czuję się bezpiecznie”.
 2. II Rodzinny Rajd Pieszy.
 3. „Bawię się bezpiecznie”  - dwa pikniki dla dzieci  i młodzieży.
 4. Warsztaty edukacyjne „Chcę być kimś”  dotyczące mądrych życiowych wyborów.
 5. Zajęcia edukacyjne „Mit modelki – anoreksja i bulimia”.
 6. Zajęcia profilaktyczno-edukacyjne „Pedagogika zabawy przeciwko agresji”.
 7. Spektakl teatralny dla przedszkolaków „To największe jest szaleństwo nie znać słowa bezpieczeństwo”.
 8. Warsztaty dla nauczycieli „Przerwać wzorzec”- skuteczna interwencja w przypadku agresji słownej.
 9. Warsztaty dla rodziców „Życiowe pułapki”: alkohol, narkotyki, dopalacze, cyberprzemoc.
 10. Cykl zajęć profilaktycznych dotyczących udzielania pomocy przedmedycznej.
 11. Zakup i montaż trzech zestawów do monitoringu.
 12. Wyjazd do sądu na rozprawę sądową.
 13. Bezpieczny rowerzysta – rajd rowerowy połączony z piknikiem.
 14. Bezpieczne Mikołajki.
 15. „Wolontariat ma moc” – pozalekcyjne zajęcia dla uczniów.
 16. Gminna debata dotycząca bezpieczeństwa ( z udziałem służb mundurowych).
 17. Gminna Debata Oxfordzka  - debata z udziałem młodzieży na temat zagrożeń współczesnego świata.
 18. Wycieczka dla zwycięzców Gminnej Debaty Oxfordzkiej.
 19. Wycieczka dla uczniów do Krakowa połączona z warsztatami edukacyjnymi.
 20. Cykl pozalekcyjnych zajęć sportowych.
 21. Cykl wykładów dla dzieci, rodziców i nauczycieli dotyczących przeciwdziałaniu uzależnieniu od cyfrowej rozrywki.
 22. Spotkanie profilaktyczne z funkcjonariuszami policji.
 23. Spotkanie profilaktyczne z funkcjonariuszami straży pożarnej.
 24. Zajęcia z zakresu bezpieczeństwa ekologicznego i orientacji w terenie prowadzone przez pracowników Roztoczańskiego Parku Narodowego.
 25. Zakup i rozprowadzenie gadżetów dotyczących bezpieczeństwa wśród mieszkańców gminy.

III. ZAKOŃCZENIE I OCENA EFEKTÓW REALIZACJI PROJEKTU

 1. Sporządzenie sprawozdania z realizacji projektu.
 2. Sporządzenie ankiety dotyczącej efektów realizowanego  projektu.
 3. Wręczenie nagród w konkursie plastycznym.

Projekt dofinansowany był ze środków rezerwy celowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej”

 

Galeria zdjęć