Ochotnicza Straż Pożarna w Tereszpolu - Kukiełkach

Kontakt:
Ochotnicza Straż Pożarna w Tereszpolu - Kukiełkach
Tereszpol - Kukiełki 103
23-407 Tereszpol-Zaorenda

e-mail: osp_tereszpolkukielki@onet.pl

Ochotnicza Straż Pożarna w Tereszpolu - Kukiełkach
Sylwester Chmiel
Prezes Sylwester Chmiel Ochotnicza Straż Pożarna w Tereszpolu - Kukiełkach
Robert Denkiewicz
Naczelnik Robert Denkiewicz Ochotnicza Straż Pożarna w Tereszpolu - Kukiełkach

Władza OSP

 1. Sylwester Chmiel Prezes Zarządu Ochotnicza Straż Pożarna w Tereszpolu - Kukiełkach
 2. Robert Denkiewicz V-ce Prezes - Naczelnik Straży Ochotnicza Straż Pożarna w Tereszpolu - Kukiełkach
 3. Albert Wróbel V-ce Prezes Ochotnicza Straż Pożarna w Tereszpolu - Kukiełkach
 4. Łukasz Sikorski Z-ca Naczelnika Ochotnicza Straż Pożarna w Tereszpolu - Kukiełkach
 5. Sylwester Biernat Sekretarz Ochotnicza Straż Pożarna w Tereszpolu - Kukiełkach
 6. Krzysztof Kulik Skarbnik Ochotnicza Straż Pożarna w Tereszpolu - Kukiełkach
 7. Mirosław Cieśla Gospodarz Ochotnicza Straż Pożarna w Tereszpolu - Kukiełkach
 8. Michał Bielak Kronikarz Ochotnicza Straż Pożarna w Tereszpolu - Kukiełkach
 9. Adam Biernat Członek Zarządu Ochotnicza Straż Pożarna w Tereszpolu - Kukiełkach
 10. Jan Biernat Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Ochotnicza Straż Pożarna w Tereszpolu - Kukiełkach
 11. Michał Marzec Sekretarz Komisji Rewizyjnej Ochotnicza Straż Pożarna w Tereszpolu - Kukiełkach
 12. Szymon Biernat Członek Komisji Rewizyjnej Ochotnicza Straż Pożarna w Tereszpolu - Kukiełkach

HISTORIA OSP

Ochotnicza Straż Pożarna w Tereszpolu-Kukiełkach została założona w 1960 roku z inicjatywy miejscowych rolników tj. Pana Władysława Burego, Józefa Sznajdrowicza, Romana Litwina i Leona Sołtysa. W tym samym roku została wybudowana pierwsza drewniana remiza. W 1992 roku oddana została do użytku nowa murowana remizo-świetlica z salą widowiskową, zapleczem kuchenno-sanitarnym i garażem. W roku 2009 dobudowano nowy garaż na samochód ratowniczo-gaśniczy. W roku 2000 nadany został jednostce sztandar.

Obecnie OSP liczy 30 członków czynnych, 9 wspierających oraz dwie młodzieżowe drużyny pożarnicze. Jednostka aktywnie uczestniczy w życiu społecznym miejscowości, gminy jak i parafii.

Pierwsza motopompa - 1960 r.

Samochody: Żuk A07B GLM 8 – 1992 r. Star 266 GBAM 2,5/20+8 – 2003 r. Ford Transit SLRt – 2010 r.
 

                    Prezesi                     Naczelnicy
                    1960 - Władysław Bury                     1960 - Józef Sznajdrowicz
                    1969 - Roman Litwin                     1974 - Józef Litwin
                    1974 - Leon Sołtys                     1976 - Józef Szawara
                    1976 - Józef Sznajdrowicz                     1981 - Jan Kołodziej
                    1981 - Czesław Biernat                     1987 - Adam Biernat
                    1982 - Jan Kukiełka                     1992 - Jan Kulik
                    1989 - Sławomir Kulik                     1996 - Bogdan Juśko   
                    1992 - Adam Biernat                     1998 - Adam Biernat    
                    1998 - Sławomir Kulik                     2001 - Piotr Kuśmirek
                    2001 - Łukasz Kulik                     2002 - Adam Biernat
                    2002 - Sławomir Kulik                     2008 - Albert Wróbel
                    2008 - Sylwester Chmiel                     2011 - Robert Denkiewicz

Pliki do pobrania

 • Statut OSP

  Pobierz

Galeria zdjęć