Gmina Tereszpol

Gospodarka odpadami

Kontakt:
Gospodarka odpadami
ul. Długa 234
23-407 Tereszpol-Zaorenda

e-mail: gmina@tereszpol.pl
tel. 84 687 60 05

Gospodarka odpadami
Sylwia Ostasz
Pracownik merytoryczny Sylwia Ostasz tel. 84 687 66 41 e-mail: sostasz@tereszpol.pl Gospodarka odpadami

 

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW Z POJEMNIKÓW I ODBIORU ODPADÓW SEGREGOWANYCH
Z TERENU GMINY TERESZPOL 2020 r.

dzień

trasa     I        II       III     IV    V VI    VII   VIII   IX      X     XI  XII  
1 pon.
 • Tereszpol-Zaorenda,
 • Panasówka
11 3                    
1 wt.
 • Tereszpol-Zygmunty,
 • Lipowiec
7 4                    
1 śr.
 • Tereszpol-Kukiełki,
 • Bukownica,
 • Szozdy
4 5                          

 

 

UWAGA!

Odpady z pojemników będą odbierane raz w miesiącu.

Kolorem czerwonym zostały oznaczone dni, w których dodatkowo będą odbierane odpady segregowane: 
szkło,
metale i tworzywa sztuczne, papier, bioodpady, popiół.

Prosimy wystawiać do odbioru tyloko pełne worki z odpadami segregowanymi.

Pojemniki oraz worki z odpadami należy wystawić przed posesję (do drogi dojazdowej) do godz. 7.00

 


INFORMACJE

2020 01 01
Od dnia 1 lipca 2016 roku obowiązują nowe terminy uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Tereszpol a mianowicie  (§1 uchwały Rady Gminy Tereszpol Nr XIX/100/16):

"Właściciele nieruchomośći położonych na terenie Gminy Tereszpol zobowiązani są uiszczać bez wezwania opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w każdym roku raz na kwartał kalendarzowy, w łącznej wysokości za trzy miesiące kalendzrzowe z danego kwartału, w następujących terminach: 

 • za I kwartał do 15 marca
 • za II kwartał do 15 maja
 • za III kwartał do 15 września
 • za IV kwrtał do 15 listopada.

 

2020 01 01
Od dnia 1 lipca 2015 r. uległy zmianie opłata, termin oraz metoda płatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W związku z tym każdy właściciel, użytkownik, posiadacz nieruchomości zamieszkałej z terenu gminy Tereszpol zobowiązany jest na mocy ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 ze zm.) złożyć nową deklarację. Druki deklaracji dostępne są w pliku poniżej, w Urzędzie Gminy pok. nr 14 lub u sołtysa.

Pliki do pobrania

 • Wzór przelewu opłaty za śmieci

  Pobierz
 • Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami

  Pobierz
 • Zasady segregacji odpadów komunalnych - prezentacja Ministerstwa Środowiska

  Pobierz
 • Harmonogram wywozu oraz zasady segregacji odpadów komunalnych na 2019 rok

  Pobierz
 • Analiza stanu gospodarki odpadami na terenie Gminy Tereszpol za 2018 r.

  Pobierz
 • Analiza stanu gospodarki odpadami na terenie Gminy Tereszpol za 2017 r.

  Pobierz
 • Analiza stanu gospodarki odpadami na terenie Gminy Tereszpol za 2016 r.

  Pobierz
 • Analiza stanu gospodarki odpadami na terenie Gminy Tereszpol za 2015 r.

  Pobierz
 • Analiza stanu gospodarki odpadami na terenie Gminy Tereszpol za 2014 r.

  Pobierz
 • Analiza stanu gospodarki odpadami na terenie Gminy Tereszpol za 2013 r.

  Pobierz
 • Regulamin utrzymania czystości i porządku 2016

  Pobierz
 • Metoda oraz stawka opłaty za gospodarowanie odpadami

  Pobierz
 • Podmiot odbierający odpady komunalne z terenu Gminy Tereszpol oraz msc. zagosp. tych odpadów

  Pobierz
 • Poziomy odzysku i recyklingu odpadów komunalnych z terenu Gminy Tereszpol

  Pobierz

©2020 Urząd Gminy Tereszpol

Projekt i wykonanie Net Partners