Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Programu „Czyste Powietrze”

 

Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Programu „Czyste Powietrze” mieści się w Urzędzie Gminy Tereszpol, ul. Długa 234, w pokoju nr 16.

Punkt czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30

Z konsultacji można skorzystać:

  1. telefonicznie, dzwoniąc pod numer telefonu 84 6876647 lub
  2. osobiście, w Urzędzie Gminy Tereszpol , ul. Długa 234 , pok. 16

 

Program „Czyste Powietrze” w Gminie Tereszpol w liczbach (stan na dzień 31.03.2024 r.)

  • Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie: 103
  • Liczba zawartych umów o dofinansowanie: 79
  • Liczba zrealizowanych przedsięwzięć: 52
  • Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji: 1 516 918,27 zł