Aktualności

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 roku poz. 1372 ze zm.) zwołuję XXXV sesję VIII kadencji Rady Gminy Tereszpol, która odbędzie się dnia 27 stycznia 2022 r. o godz. 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Tereszpol, ul. Długa 234 z następującym porządkiem obrad:
Wszystkiego najlepszego dla babć i dziadków z okazji Waszego święta!
2022.01.20
Dodatek osłonowy stanowi kluczowy element rządowej tarczy antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności.
Biblioteka Publiczna Gminy Tereszpol podsumowała miniony rok nagradzając swoich najlepszych czytelników.
2022.01.19
Wójt Gminy Tereszpol zaprasza do złożenia oferty na Zarządzanie projektem pn.: „Instalacje solarne jako źródło energii odnawialnej w Gminie Tereszpol - etap II”
"Zbieraj plastikowe odpady selektywnie – to cenny surowiec do recyklingu."
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie przedstawia harmonogram stałych akcji terenowego poboru krwi na terenie naszego województwa oraz materiały promocyjno-edukacyjne o idei Honorowego Krwiodawstwa.
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w ślad za inicjatywami wskazanymi w Polskim Ładzie oraz Polskim Ładzie dla Polskiej Wsi, realizuje projekt strategiczny, którego celem jest zmniejszenie wymagań biurokratycznych i ułatwienie zakładania lub prowadzenia działalności rolniczej oraz działalności związanej z rolnictwem.
Zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych do powstającej Gminnej Orkiestry Dętej. Nieodpłatna nauka gry na instrumentach. Pierwsze spotkanie 15 stycznia (sobota), godz. 17.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Tereszpol.
Na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, informujemy że otwarty konkurs na realizację zadań publicznych na 2022 rok został rozstrzygnięty. Dofinansowanie zostało przyznane:
  • następna »