Urząd Stanu Cywilnego

Kontakt:
Urząd Stanu Cywilnego
ul. Długa 234
23-407 Tereszpol- Zaorenda

e-mail: gmina@tereszpol.pl
tel. 84 687 60 05

Godziny otwarcia:
od poniedziałku do piątku
7:30-15:30

Urząd Stanu Cywilnego
Marek Kulik
Kierownik USC Marek Kulik tel. 84 687 66 37 e-mail: usc@tereszpol.pl Urząd Stanu Cywilnego

Zakres uprawnień i obowiązków:
Pracą USC kieruje Kierownik USC podlegający bezpośrednio Wójtowi Gminy. Kierownik USC ponosi odpowiedzialność za wyniki pracy USC, a w szczególności za prawidłowe wykonywanie zadań wynikających z zakresu działania USC, zawartego w Regulaminie wewnętrznym Urzędu Gminy.  Kierownik USC jest odpowiedzialny za ochronę bezpieczeństwa informacji w USC.