2018 - Program: mPotęga

Tytuł projketu: "MATEMATYCZNE POTYCZKI„

Źródło finansowania:
W ramach programu „mPotęga” Biblioteka Publiczna Gminy Tereszpol otrzymała dofinansowanie ze środków Fundacji mBanku w wysokości 5 000 zł.

Cel projektu:
Projekt skierowany był do uczniów klas IV-VI szkół podstawowych. Projekt nastawiony był na naukę matematyki i przedmiotów ścisłych. W ramach projektu zorganizowano m.in. Turniej Matematyczno-Sportowy, warsztaty konkurs plastyczny, zajęcia edukacyjne,  wyjazd na UMCS w Lublinie.

Galeria zdjęć

2017 - Program: mPotęga

Tytuł projektu: "MATEMATYCZNA PRZYJAŹŃ”

Źródło finansowania:
W ramach programu „mPotęga” Biblioteka Publiczna Gminy Tereszpol otrzymała dofinansowanie ze środków Fundacji mBanku w wysokości 4 000 zł.

Cel projektu:
Projekt skierowany był do uczniów klas IV-VI szkół podstawowych. Celem projektu było zainteresowanie uczniów matematyką. W ramach projektu zorganizowano m.in. warsztaty edukacyjne, Dzień Matematyki, Turniej Szachowy.

Galeria zdjęć