Gmina Tereszpol

Logo ePUAP 2 Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Ferie z wyobraźnią

15 lutego w Bibliotece Publicznej odbyły sie kolejne zajęcia dla dzieci i młodzieży. Uczestnicy mogli się wykazać zdolnościami plastycznymi biorąc udział w konkursie "Moje wymarzone ferie".

Zaproszenie na VI sesję VIII kadencji Rady Gminy Tereszpol

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 roku poz. 994 ze zm.) zwołuję VI sesję VIII kadencji Rady Gminy Tereszpol, która odbędzie się dnia 22 lutego 2019 r. o godz. 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Tereszpol, ul. Długa 234.

Informacja o planowanych wyłączeniach energii elektrycznej

PGE Dystrybucja S.A. informuje o planowanych wyłączeniach energii elektrycznej dla stacji Osiedle Panasówka, Lipowiec Tereszpolski 1,2,3, Ferma, Hydrofornia, Lipowiec Tereszpolski Izotonia w dnu 23 lutego 2019 r. w godzinach od 8:00 do 10:00 oraz w dniu 28 lutego 2019 r. w godz. od 8:00 do 10:00.

Zwrot podatku akcyzowego- nowy formularz

Uprzejmie informujemy i przypominamy, że producenci rolni mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego w oparciu o ustawę z 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, do Wójta właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego (w tym dzierżawcy).

Spotkanie Informacyjne dla mieszkańców

Kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Biłgoraju zaprasza mieszkańców gminy Tereszpol na spotkanie informacyjne w dniu 20 lutego 2019 r. o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Tereszpol.

Ferie rozpoczęte

12 lutego Biblioteka Publiczna rozpoczęła cykl zajęć "Ferie z wyobraźnią". Na pierwszych zajęciach powstały wyjątkowe prezenty od serca.

OGÓLNOPOLSKI KONKURS "SPOSÓB NA SUKCES"

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie ogłasza XIX edycję ogólnopolskiego konkursu „Sposób na Sukces” na najlepsze działania kreujące przedsiębiorczość na obszarach wiejskich. Ideą konkursu jest promowanie interesujących przedsięwzięć gospodarczych, innowacyjnych rozwiązań, działań na rzecz ograniczenia skutków niekorzystnych zmian klimatu, włączenia społecznego, a także aktywizacji lokalnych społeczności.

Pomoc dla Kombatantów i Osób Represjonowanych

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych informuje, że w roku 2019 nie przewidziano środków przeznaczonych do przekazania gminom na wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę, jakimi są ustalanie prawa i wypłata pomocy pieniężnej kombatantom, ofiarom represji oraz wdowom/wdowcom pozostałym po osobach uprawnionych.

©2019 Urząd Gminy Tereszpol

Projekt i wykonanie Net Partners