Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 roku poz. 40 ze zm.) zwołuję LIX sesję VIII kadencji Rady Gminy Tereszpol, która odbędzie się dnia 29 lutego 2024 r. o godz. 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Tereszpol, ul. Długa 234 z następującym porządkiem obrad:
Depresja stanowi coraz większy problem zdrowotny i społeczny. Według szacunków Światowej Organizacji Zdrowia do 2030 roku depresja będzie najczęściej występującą chorobą na świecie. Szacuje się, że w Polsce na depresję choruje ok. 1,2 mln osób.
Zgłoszenie Kandydata do tytułu „Nasz Sołtys 2024” obejmuje przedstawienie w formie opisowej lub multimedialnej (film, prezentacja) działalności sołtysów wykazujących się wyjątkowymi umiejętnościami, zaangażowaniem oraz osiągnięciami w pełnieniu swojej roli na rzecz rozwoju lokalnej społeczności.
Konkurs skierowany jest do rolników zajmujących się uprawą roślin i chowem zwierząt, którzy osiągają wyróżniające wskaźniki produkcji, wdrażają innowacyjne rozwiązania i umiejętnie korzystają z funduszy unijnych.
Celem konkursu jest promowanie oraz upowszechnianie wiedzy w zakresie rolnictwa ekologicznego.
Konkurs kulinarny przeznaczony jest dla pełnoletnich członków Kół Gospodyń Wiejskich i Stowarzyszeń mających swą siedzibę na terenie obszarów wiejskich województwa lubelskiego oraz działających na rzecz rozwoju lubelskiej wsi.
Zgodnie z ustawą z dnia 9 maja 2023 r. o Funduszu Ochrony Rolnictwa, ze środków finansowych Funduszu będą przyznawane i wypłacane rekompensaty producentom rolnym, którzy nie otrzymali zapłaty za produkty rolne zbyte podmiotowi skupującemu, który stał się niewypłacalny w 2023 roku.
Program RemontujeMY jest formą wspierania osób przybyłych z Ukrainy, będących w trudnej sytuacji mieszkaniowej, realizowaną przez Fundację Habitat for Humanity Poland.
Już od dziś można składać wnioski o uzyskania skierowania na zabieg sterylizacji/kastracji psów i kotów posiadających właściciela z terenu Gminy Tereszpol.
Twoje dziecko potrzebuje pomocy? Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży zapewnia pomoc specjalistów psychoterapeutów, lekarzy psychiatrów oraz psychologów bez skierowania, wizyty w ramach NFZ.
  • następna »