W związku z zamknięciem bibliotek do 27 grudnia 2020 r. uruchamiamy wypożyczalnię na nieco zmienionych zasadach. Czytelnik zamawia książki poprzez katalog, telefonicznie lub mailowo. Bibliotekarz umawia się z czytelnikiem i przekazuje przygotowane książki na zewnątrz Biblioteki.
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 roku poz. 713) zwołuję XXIII sesję VIII kadencji Rady Gminy Tereszpol, która odbędzie się dnia 27 listopada 2020 r. o godz. 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Tereszpol, ul. Długa 234.
Informacja dotycząca zabezpieczeń pracowników - COVID-19.
Powszechny Spis Rolny kończy się 30 listopada. To już ostatni moment żeby spełnić swój obowiązek. Zgodnie z ustawą o Powszechnym Spisie Rolnym 2020 udział w spisie jest obowiązkowy, a odmowa udziału w badaniu podlega grzywnie.
Urząd Statystyczny w Lublinie przekazuje prezentację o udostępnianiu informacji statystycznych ze spisów powszechnych.
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie informuje, że na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
Powszechny Spis Rolny 2020 jest realizowany w trudnym okresie pandemii, dlatego też zależy nam bardzo na tym, by jak najwięcej osób spisało się przez Internet lub telefon.
Jakie dane warto wcześniej przygotować, aby spis przebiegł sprawnie i zajął jak najmniej czasu.
W listopadzie Biblioteka Publiczna Gminy Tereszpol podsumowała konkurs plastyczny „Barwy jesieni” zorganizowany dla przedszkolaków z gminy Tereszpol.
Szanowni Państwo, w związku z licznymi pytaniami w sprawie sieci szerokopasmowej na terenie Gminy Tereszpol informuję mieszkańców gminy, że sieć internetowa jest realizowana na podstawie rozstrzygnięcia konkursu województwa lubelskiego. Informacja o zakresie budowy sieci światłowodowych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa znajduje się
  • następna »