Gmina Tereszpol

Logo ePUAP 2 Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Biblioteka prosi o głosy

Projekt Biblioteki  Publicznej Gminy Tereszpol "Uśmiechem zmieniaj świat - nauka przez zabawę" został zakwalifikowany do II etapu programu grantowego „Decydujesz, pomagamy”. Wysokość dofinansowania zależy od ilości oddanych przez Państwa głosów. Głosować można od 21 stycznia do 17 lutego w sklepie Tesco w Biłgoraju.

Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Łabuniach

Informujemy, że od dnia 1 września 2018 r., na terenie Powiatu Zamojskiego funkcjonuje Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Łabuniach. Zadaniem jednostki jest całodobowe wsparcie i pobyt w szczególności: matkom z małoletnimi dziećmi i kobietom w ciąży, a także ojcom z małoletnimi dziećmi i innym osobom sprawującym opiekę nad dziećmi, które znalazły się w sytuacji kryzysowej.

Zimowiska dla dzieci rolników
NSZZ RI „Solidarność" organizuje zimowy wypoczynek dla dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS, który dofinansowany jest przez Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników. Warunkiem skorzystania z oferty jest podleganie przez co najmniej jednego z rodziców (opiekunów prawnych) aktualnemu pełnemu ubezpieczeniu w KRUS. Na  zimowisko mogą wyjechać dzieci do 16 roku życia (rocznik 2003 i młodsze).
Przedsiębiorco, skorzystaj z Biznes.gov.pl

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii wspólnie z innymi resortami prowadzi szereg działań, które mają na celu umozliwienie realizacji jak największej liczby spraw na linii urząd - obywatel czy przedsiębiorca, drogą elektroniczną. Jednym z takich zadań jest stworzenie nowoczesnego sewisu informacyjno-usługowego dla firm, dostępnego pod adresem: www.Biznes.gov.pl.

Zmiany w Karcie Dużej Rodziny

1 stycznia 2019r. weszła w życie istotna zmiana w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r. poz. 1832, z późn. zm.) – od tego dnia o przyznanie Karty Dużej Rodziny mogą ubiegać się nie tylko członkowie rodzin, w których w chwili składania wniosku co najmniej troje dzieci spełnia warunki ustawy, ale również rodzice i małżonkowie rodziców, którzy mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci, bez względu na wiek tych dzieci w chwili składania wniosku.

Konsultacje w sprawie statutów sołectw

Wójt Gminy Tereszpol ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych z mieszkańcami sołectw: Bukownica, Lipowiec, Panasówka, Szozdy, Tereszpol-Kukiełki, Tereszpol-Zaorenda, Tereszpol-Zygmunty dotyczących nadania statutu sołectwom. Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od 9 stycznia 2019 r. do 18 stycznia 2019 r. w formie przyjmowania pisemnych opinii i uwag dotyczących treści projektu uchwały w sprawie statutu sołectwa.

Wielkoobszarowe polowania zbiorowe na dziki

Nadleśnictwo Józefów zgodnie z art. 42ab. ust.1 ustawy „Prawo Łowieckie” z dnia 13 października 1995 r. z późn. zm. informuje, iż w dniach 26-27 stycznia 2019 r. w godzinach 7:00-15:00 na obszarach leśnych gmin Aleksandrów, Józefów, Łukowa i Tereszpol odbędą się polowania zbiorowe w ramach tzw. wielkoobszarowych polowań zbiorowych na dziki.

©2019 Urząd Gminy Tereszpol

Projekt i wykonanie Net Partners