"Zbieraj plastikowe odpady selektywnie – to cenny surowiec do recyklingu."
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie przedstawia harmonogram stałych akcji terenowego poboru krwi na terenie naszego województwa oraz materiały promocyjno-edukacyjne o idei Honorowego Krwiodawstwa.
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w ślad za inicjatywami wskazanymi w Polskim Ładzie oraz Polskim Ładzie dla Polskiej Wsi, realizuje projekt strategiczny, którego celem jest zmniejszenie wymagań biurokratycznych i ułatwienie zakładania lub prowadzenia działalności rolniczej oraz działalności związanej z rolnictwem.
Zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych do powstającej Gminnej Orkiestry Dętej. Nieodpłatna nauka gry na instrumentach. Pierwsze spotkanie 15 stycznia (sobota), godz. 17.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Tereszpol.
Na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, informujemy że otwarty konkurs na realizację zadań publicznych na 2022 rok został rozstrzygnięty. Dofinansowanie zostało przyznane:
Informujemy mieszkańców Gminy Tereszpol, że punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej mieści się w budynku Biblioteki Publicznej przy ulicy Długiej 236A (na parterze).
Na podstawie art. 20 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 roku poz. 1372 ze zm.) zwołuję XXXIV sesję nadzwyczajną VIII kadencji Rady Gminy Tereszpol, która odbędzie się dnia 10 stycznia 2022 r. o godz. 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Tereszpol, ul. Długa 234 z następującym porządkiem obrad:
W związku z kontynuacją projektu w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025 w zakresie profilaktyki chorób zakaźnych poniżej przedstawiono ofertę bezpłatnych badań finansowanych przez Ministerstwo Zdrowia.
Gmina Tereszpol informuje o mogących wystąpić opóźnieniach w odbiorze odpadów komunalnych. Opóźnienie wynika z przyczyn niezależnych od Gminy. Harmonogram na 2022 r zostanie podany po 15 stycznia.
  • następna »