Instalacje fotowoltaiczne w Gminie Tereszpol

Instalacje fotowoltaiczne w Gminie Tereszpol

Budowa instalacji fotowoltaicznych wraz z magazynami energii została zaplanowana w obiektach użyteczności publicznej takich jak:

 • Zespół Szkół Samorządowych im. Jana Pawła II w Tereszpolu-Zaorendzie o mocy 40kW,
 • Szkola Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Tereszpolu-Kukiełkach o mocy 35 kW,
 • Oczyszczalni ścieków w Tereszpolu-Zaorendzie o mocy 50 kW,
 • Ujęcie wody w Tereszpolu-Zygmuntach o mocy 50 kW,
 • Ujęcie wody w Lipowcu o mocy 20kW,
 • Budynek Urzędu Gminy w Tereszpolu-Zaorendzie o mocy 20 kW,
 • Remiza OSP w Lipowcu o mocy 10kW,
 • Remiza OSP w Szozdach o mocy 14kW,
 • Remiza w Tereszpolu-Zaorendzie o mocy 26kW
 • Remiza w Tereszpolu-Kukiełkach o mocy 10kW

Założeniem efektu ekologicznego jest redukcja emisji zanieczyszczeń związana z wytworzeniem energii elektrycznej  CO2- 215MGCO2/rok oraz redukcja opłat za zużycie energii w granicach 70%. Inwestycja została zrealizowana na obszarze Natura 2000 oraz w otulinie Roztoczańskiego Parku Narodowego. 

Instalacje mogą pracować w kilku trybach zarządzania energią. Jako podstawowy przyjęto tryb samoobsługi w której falownik automatycznie ładuje i rozładowuje akumulator zgodnie z przyjętymi zasadami i priorytetami.

 • Jeśli prąd wytwarzany z paneli fotowoltaicznych jest równy poborowi przez obciążenie, falownik ani nie ładuje ani nie rozładowuje akumulatora.
 • Jeśli prąd wytwarzany z paneli jest większy od poboru przez obciąrzenie nadwyżka mocy jest magazynowana w akumulatorze.
 • Jeśli akumulator jest pełny lub jest ładowany z maksymalną mocą nadmiar energii zostanie przekazany do sieci energetycznej.
 • Jeśli wytwarzanie prądu z paneli jest mniejsze niż pobór przez obciąrzenie, akumulator będzie rozładowywany, a energia będzie przesyłana do obciąrzenia.
 • Jeśli suma wartości prądu wytwarzanego z paneli i prądu z akumulatora jest mniejsza niż obciążenie, falownik pobiera energię z sieci.

Na uwagę zasługuje tryb EPS (poza siecią) dzięku któremu falownik może dostarczać energię do odbiorników bez podłączenia do sieci publicznej lub podczas przerwy w jej dostawie. 

Galeria zdjęć

Instalacja fotowoltaiczna 50kW - oczyszczalnia ścieków

Instalacja fotowoltaiczna pracuje od marca 2023 roku na oczyszczalni ścieków w Tereszpolu-Zaorendzie. W instalacji zastosowano moduły fotowoltaiczne o mocy 400W w ilości 125 sztuk dla których zbudowano konstrukcję wsporczą na gruncie firmy BAKS. Do konwersji energii elektrycznej wygenerowanej przez 2 moduły fotowoltaiczne w postaci prądu stałego na energię prądu przemiennego zastosowano dwa falowniki hybrydowe których moce wynoszą po 20kW firmy SOFAR. Falownik współpracuje z jednostką sterującą BCU i modułami baterii które pełnią funkcję magazynu energii. Magazyn energii składa się z 40 sztuk modułów magazynujących o mocy 2,5 kWh podzielonych na cztery segmenty co daje w sumie 100 kWh.  Do zabezpieczenia instalacji zastosowano odrębne rozdzielnice DC i AC z zabezpieczeniami przeciwprzepięciowymi i nadprądowymi. Całość instalacji uziemiono i zakończono protokołami.

Galeria zdjęć

Instalacja fotowoltaiczna 50kW - ujęcie wody Tereszpol-Zygmunty

Instalacja fotowoltaiczna pracuje od marca 2023 roku na ujęciu wody w miejscowości Tereszpol-Zygmunty o mocy 50,0 kWp. W instalacji zastosowano moduły fotowoltaiczne o mocy 400W w ilości 125 sztuk dla których zbudowano konstrukcję wsporczą na gruncie firmy BAKS. Do konwersji energii elektrycznej wygenerowanej przez moduły fotowoltaiczne w postaci prądu stałego na energię prądu przemiennego zastosowano 2 falowniki hybrydowe których moc wynosi 40 kW firmy SOFAR. Falownik współpracuje z jednostką sterującą BCU i modułami baterii które pełnią funkcję magazynu energii. Magazyn energii składa się z 40 sztuk modułów magazynujących o mocy 2,5 kWh co daje w sumie 100 kWh.  Do zabezpieczenia instalacji zastosowano odrębne rozdzielnice DC i AC z zabezpieczeniami przeciwprzepięciowymi i nadprądowymi. Całość instalacji uziemiono i zakończono protokołami.

Galeria zdjęć

Instalacja fotowoltaiczna 40kW - Szkoła Tereszpol-Zaorenda

Instalacja fotowoltaiczna pracuje od marca 2023 roku na Zespole Szkół Samorządowych im. Jana Pawła II w Tereszpolu-Zaorendzie. Składa się z dwóch instalacji zainstalowanych na połaciach dachowych. Jedna współpracuje z segmentem żywienia a druga z częścią szkolną. W instalacji zastosowano moduły fotowoltaiczne o mocy 400W w ilości 100 sztuk dla których zbudowano konstrukcję wsporczą na dachu firmy Corab B-057. Do konwersji energii elektrycznej wygenerowanej przez moduły fotowoltaiczne w postaci prądu stałego na energię prądu przemiennego zastosowano dwa falowniki hybrydowe których moce wynoszą po 16 kW firmy SOFAR. Falownik współpracuje z jednostką sterującą BCU i modułami baterii które pełnią funkcję magazynu energii. Magazyn energii składa się z 36 sztuk modułów magazynujących o mocy 2,5 kWh podzielonych na cztery segmenty co daje w sumie  90 kWh.  Do zabezpieczenia instalacji zastosowano odrębne rozdzielnice DC i AC z zabezpieczeniami przeciwprzepięciowymi i nadprądowymi. Całość instalacji uziemiono i zakończono protokołami.

Galeria zdjęć

Instalacja fotowoltaiczna 35kW - Szkoła Tereszpol-Kukiełki

Instalacja fotowoltaiczna pracuje od marca 2023 roku na Szkole Postawowej im. Henryka Sienkiewicza w Tereszpolu-Kukiełkach. Składa się z dwóch instalacji zainstalowanych na połaciach dachowych. Jedna współpracuje z segmentem żywienia a druga z częścią szkolną. W instalacji zastosowano moduły fotowoltaiczne o mocy 500W w ilości 70 sztuk dla których zbudowano konstrukcję wsporczą na dachu firmy Corab B-057. Do konwersji energii elektrycznej wygenerowanej przez 2 moduły fotowoltaiczne w postaci prądu stałego na energię prądu przemiennego zastosowano dwa falowniki hybrydowe których moce wynoszą po 16 kW firmy SOFAR. Falownik współpracuje z jednostką sterującą BCU i modułami baterii które pełnią funkcję magazynu energii. Magazyn energii składa się z 20 sztuk modułów magazynujących o mocy 2,5 kWh podzielonych na cztery segmenty co daje w sumie 50 kWh.  Do zabezpieczenia instalacji zastosowano odrębne rozdzielnice DC i AC z zabezpieczeniami przeciwprzepięciowymi i nadprądowymi. Całość instalacji uziemiono i zakończono protokołami.

Galeria zdjęć

Instalacja fotowoltaiczna 27kW - Remizoświetlica Tereszpol-Zaorenda

Instalacja fotowoltaiczna pracuje od marca 2023 roku na budynku Remizoświetlicy w Tereszpolu-Zaorendzie. Składa się z dwóch instalacji zainstalowanych na połaciach dachowych.  W instalacji zastosowano moduły fotowoltaiczne o mocy 400W w ilości 65 sztuk dla których zbudowano konstrukcję wsporczą na dachu firmy Corab B-057. Do konwersji energii elektrycznej wygenerowanej przez moduły fotowoltaiczne w postaci prądu stałego na energię prądu przemiennego zastosowano 2 falowniki hybrydowe którch moc wynosi  20 kW firmy SOFAR. Falownik współpracuje z 2 jednostkami sterującymi BCU i modułami baterii które pełnią funkcję magazynu energii. Magazyn energii składa się z 16 sztuk modułów magazynujących o mocy 2,5 kWh podzielonych na dwa segmenty co daje w sumie 40 kWh.  Do zabezpieczenia instalacji zastosowano odrębne rozdzielnice DC i AC z zabezpieczeniami przeciwprzepięciowymi i nadprądowymi. Całość instalacji uziemiono i zakończono protokołami.

Galeria zdjęć

Instalacja fotowoltaiczna 20kW - Urząd Gminy w Tereszpolu-Zaorendzie

Instalacja fotowoltaiczna pracuje od marca 2023 roku na Urzędzie Gminy Tereszpol w Tereszpolu-Zaorendzie. Składa się z instalacji zainstalowanych na połaciach dachowych. W instalacji zastosowano moduły fotowoltaiczne o mocy 400W w ilości 25 sztuk dla których zbudowano konstrukcję wsporczą na dachu firmy Corab B-057. Do konwersji energii elektrycznej wygenerowanej przez moduły fotowoltaiczne w postaci prądu stałego na energię prądu przemiennego zastosowano falownik hybrydowy którego moc wynosi 16 kW firmy SOFAR. Falownik współpracuje z jednostką sterującą BCU i modułami baterii które pełnią funkcję magazynu energii. Magazyn energii składa się z 10 sztuk modułów magazynujących o mocy 2,5 kWh podzielonych na cztery segmenty co daje w sumie 25 kWh.  Do zabezpieczenia instalacji zastosowano odrębne rozdzielnice DC i AC z zabezpieczeniami przeciwprzepięciowymi i nadprądowymi. Całość instalacji uziemiono i zakończono protokołami.

Galeria zdjęć

Instalacja fotowoltaiczna 20kW - Ujęcie wody w Lipowcu

Instalacja fotowoltaiczna pracuje od marca 2023 roku na ujęciu wody w miejscowości Lipowiec o mocy 20,0 kWp. W instalacji zastosowano moduły fotowoltaiczne o mocy 400W w ilości 50 sztuk dla których zbudowano konstrukcję wsporczą na gruncie firmy BAKS. Do konwersji energii elektrycznej wygenerowanej przez moduły fotowoltaiczne w postaci prądu stałego na energię prądu przemiennego zastosowano falownik hybrydowy którego moc wynosi 16 kW firmy SOFAR. Falownik współpracuje z jednostką sterującą BCU i modułami baterii które pełnią funkcję magazynu energii. Magazyn energii składa się z 18 sztuk modułów magazynujących o mocy 2,5 kWh co daje w sumie 45 kWh.  Do zabezpieczenia instalacji zastosowano odrębne rozdzielnice DC i AC z zabezpieczeniami przeciwprzepięciowymi i nadprądowymi. Całość instalacji uziemiono i zakończono protokołami.

Galeria zdjęć

Instalacja fotowoltaiczna 10kW - Remizoświetlica Tereszpol-Kukiełki

Instalacja fotowoltaiczna pracuje od marca 2023 roku na budynku Remizoświetlicy w Tereszpolu-Kukiełkach. Składa się z dwóch instalacji zainstalowanych na połaciach dachowych.  W instalacji zastosowano moduły fotowoltaiczne o mocy 400W w ilości 25 sztuk dla których zbudowano konstrukcję wsporczą na dachu firmy Corab B-057. Do konwersji energii elektrycznej wygenerowanej przez moduły fotowoltaiczne w postaci prądu stałego na energię prądu przemiennego zastosowano falownik hybrydowy którego moc wynosi  8 kW firmy SOFAR. Falownik współpracuje z jednostką sterującą BCU i modułami baterii które pełnią funkcję magazynu energii. Magazyn energii składa się z 8 sztuk modułów magazynujących o mocy 2,5 kWh podzielonych na segment co daje w sumie 20 kWh.  Do zabezpieczenia instalacji zastosowano odrębne rozdzielnice DC i AC z zabezpieczeniami przeciwprzepięciowymi i nadprądowymi. Całość instalacji uziemiono i zakończono protokołami.

Galeria zdjęć

Instalacja fotowoltaiczna 10kW - Remizoświetlica Lipowiec

Instalacja fotowoltaiczna pracuje od marca 2023 roku na budynku Remizoświetlicy w Lipowcu. Składa się z dwóch instalacji zainstalowanych na połaciach dachowych.  W instalacji zastosowano moduły fotowoltaiczne o mocy 400W w ilości 25 sztuk dla których zbudowano konstrukcję wsporczą na dachu firmy Corab B-057. Do konwersji energii elektrycznej wygenerowanej przez moduły fotowoltaiczne w postaci prądu stałego na energię prądu przemiennego zastosowano falownikhybrydowy którego moc wynosi  8 kW firmy SOFAR. Falownik współpracuje z jednostką sterującą BCU i modułami baterii które pełnią funkcję magazynu energii. Magazyn energii składa się z 8 sztuk modułów magazynujących o mocy 2,5 kWh podzielonych na jeden segment co daje w sumie 20 kWh.  Do zabezpieczenia instalacji zastosowano odrębne rozdzielnice DC i AC z zabezpieczeniami przeciwprzepięciowymi i nadprądowymi. Całość instalacji uziemiono i zakończono protokołami.

Galeria zdjęć

Instalacja fotowoltaiczna 10kW - Remizoświetlica Szozdy

Instalacja fotowoltaiczna pracuje od marca 2023 roku na budynku Remizoświetlicy w Szozdach. Składa się z dwóch instalacji zainstalowanych na połaciach dachowych.  W instalacji zastosowano moduły fotowoltaiczne o mocy 400W w ilości 35 sztuk dla których zbudowano konstrukcję wsporczą na dachu firmy Corab B-057. Do konwersji energii elektrycznej wygenerowanej przez moduły fotowoltaiczne w postaci prądu stałego na energię prądu przemiennego zastosowano falownik hybrydowy którego moc wynosi  10 kW firmy SOFAR. Falownik współpracuje z jednostką sterującą BCU i modułami baterii które pełnią funkcję magazynu energii. Magazyn energii składa się z 8 sztuk modułów magazynujących o mocy 2,5 kWh podzielonych na jenen segemnt co daje w sumie 20 kWh.  Do zabezpieczenia instalacji zastosowano odrębne rozdzielnice DC i AC z zabezpieczeniami przeciwprzepięciowymi i nadprądowymi. Całość instalacji uziemiono i zakończono protokołami.

Galeria zdjęć