E-usługi w Gminie Tereszpol

 

                                                                                      E-usługi w Gminie Tereszpol

Cel projektu: Celem projektu jest rozwój e-administracji na terenie Gminy Tereszpol oraz  zapewnienie elektronicznej dostępności usług publicznych dla mieszkańców i interesantów Gminy Tereszpol

Beneficjent: Gmina Tereszpol

www: https://tereszpol.bok.gmina.pl/

 

        www.mapadotacji.gov.pl  

 

W ramach projektu  zrealizowano kilka celów. Głównym celem było zapewnienie elektronicznej dostępności usług publicznych z uwzględnieniem dostępności dla osób z różnymi formami niepełnosprawności zgodnie ze standardami WCAG 2.0 dla mieszkańców gminy Tereszpol. Realizacja celu nastąpiła przez działania zawiązane z zakupem nowoczesnego sprzętu teleinformatycznego, wdrożeniem nowych systemów informacyjnych oraz realizacją usług podnoszących ucyfrowienie urzędu. Celem uzupełniającym projektu jest ograniczenie wizyt interesantów w urzędzie gminy, dostosowanie poziomu świadczenia usług administracji do obecnego rynku usług elektronicznych i oczekiwań interesantów (mieszkańców) oraz potrzeb osób z różnymi formami niepełnosprawności, a tym samym osiągnięcie efektu poprawi wizerunku gminy wśród tych osób, zwiększenie ilości pobrań dokumentów. W ramach projektu wdrożono kilka usług elektronicznych: e-należności, portal interesanta, formularze on-line oraz plan zagospodarowania.

Wartośc projektu: 309 210,00 zł

Wartośc dofinansowania: 262 828,50 zł

Galeria zdjęć