RPO - termo

"Termomodernizacja budynków szkolno-wychowawczych w gminie Tereszpol: Zespół Szkół Samorządowych w Tereszpolu Kukiełkach oraz Zespół Szkół Samorządowych im. Jana Pawła II w Tereszpolu Zaorendzie"

Cel projektu: Celem projektu jest poprawa jakości środowiska naturalnego oraz redukcja zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego i poprawa jego jakości poprzez tetmomodernizację budynków szkolno-wychowawczych.

Beneficjent: Gmina Tereszpol

 

 

        www.mapadotacji.gov.pl  

Poprzez termomodernizację  obiektów szkolno-wychowawczych udało się ograniczyć straty ciepła a co z kolei wpłynęło na zmniejszenie zapotrzebowanie na energię cieplną. Efektem realizacji tego przedsięwzięcia zostało ograniczenie wprowadzania do atmosfery dwutlenku węgla. Przeprowadzenie prac modernizacyjnych poprawiło komfort warunków pracy oraz przede wszystkim jakość świadczonych usług.

Galeria zdjęć