REMONT I PRZEBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI TERESZPOL-ZAORENDA

Celem projektu jest: zrównoważony rozwój oraz ochrona środowiska naturalnego Gminy Tereszpol poprzez rozwój infrastruktury oczyszczania ścieków – oraz zastosowanie nowoczesnych  systemów oczyszczania  ścieków poprawa warunków korzystania z systemu oczyszczania ścieków.


Planowane efekty: zwiększenie przepustowości oczyszczalni ścieków do 400m³/d

Wartość Projektu: ok. 2 864 404,66 zł

Wkład Funduszy Europejskich:  ok. 1 979 466,58 zł

 

Usprawnienie procesu technologicznego oczyszczania ścieków udało się zrealizować dzięki przebudowie oczyszczalni ścieków w Tereszpolu-Zaorendzie. Inwestycja została zakończona.

Celem inwestycji było zmodernizowanie oczyszczalni ścieków, która nieprzerwanie pracowała od 20 lat.

W ramach modernizacji został przebudowany m.in. budynek socjalno-technologiczny oczyszczalni, instalacja sanitarna, elektryczna oraz AKPiA. Powstały nowe ciągi technologiczne, przebudowany został reaktor biologiczny razem z pomieszczeniem dmuchaw. W ramach inwestycji przebudowano pompownię ścieków surowych, nad którą wybudowano budynek sita pionowego oraz piaskownika wirowego. Za reaktorem biologicznym wybudowane zostały dwa osadniki wtórne razem z komorami zasuw, przy komorze odświeżania ścieków dowożonych został dostawiony biofiltry do dezodoryzacji powietrza. Do odwadniania osadu została zamontowana nowa prasa śrubowo-talerzowa. Do ogrzewania ciepłej wody użytkowej zamontowano powietrzną pompę ciepła. Zakupiony został agregat prądotwórczy oraz pojazd typu WUKO do udrażniania sieci kanalizacyjnej.

Cała przebudowa pozwoliła na poprawienie efektywności oczyszczalnia ścieków jak i ograniczenie kosztów jej eksploatacji.

Dzięki inwestycji oczyszczalnia może przyjąć większy ładunek zanieczyszczeń, który zostanie skutecznie zredukowany do wartości bezpiecznych dla środowiska naturalnego. Przepustowość oczyszczalni została zwiększona do 400 m3 na dobę. Dla Gminy Tereszpol, położonej w otulinie Roztoczańskiego Parku Narodowego, jest to bez wątpienia główny warunek prawidłowego funkcjonowania i dalszego rozwoju. W Gminie Tereszpol z sieci kanalizacyjnej korzysta 90% mieszkańców, dlatego ta inwestycja była bardzo potrzebna i wyczekiwana od wielu lat. Jest to pierwsza modernizacja oczyszczalni ścieków od momentu oddania jej do użytku w 2000 roku.

Remont i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Tereszpol-Zaorenda jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 w ramach Osi Priorytetowej nr 6 "OCHRONA ŚRDOWISKA I EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE ZASOBÓW", Działania nr  6.4 Gospodarka wodno-ściekowa.

Galeria zdjęć