RPO - solary 2022

Instalacje solarne jako źródło energii odnawialnej w Gminie Tereszpol- etap II

 

Cel projektu: upowszechnienie technologii wytwarzania czystej energii  wśród mieszkańców poprzez powszechny montaż OZE na terenie gm. Tereszpol

Beneficjent: Gmina Tereszpol

www: https://solar.tereszpol.pl/

        www.mapadotacji.gov.pl  
 

Realizacja  przyczyni się do dywersyfikacji źródeł pozyskiwania energii cieplnej (ec.) i elektrycznej (ee.), przez co wpłynie na poprawę bezpieczeństwa energetycznego mieszkańców gminy. Zastąpienie konwencjonalnych źródeł ee. i ec. i wytwarzanie ee. i ec. z OZE spowoduje zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery, przyczyniając się bezpośrednio do redukcji zanieczyszczenia powietrza atmosf. i poprawy jego jakości. Realizacja p. poprawi komfort życia mieszkańców m.in. poprzez zmniejszenie obciążeń finansowych społeczności lokalnej oraz podniesie atrakcyjność społeczno-gospodarczą gminy. W ramach p. na terenie gm. zostaną zainstalowane 142 instalacje (i.) PV o sumarycznej mocy 481,20 kW, w tym: – 96 i. o mocy 3,00 kW; – 46 i. o mocy 4,20 kW; Zakłada się również montaż 61 i. kolektorów słonecznych o sumarycznej mocy 214,50 kW, w tym: – 40 i. o mocy 3 kW; – 21 i. o mocy 4,5 kW. Zaplanowano montaż 10 i. kotłów na biomasę o mocy 20 kW każdy (sumaryczna moc 200,00 kW.)

 

Galeria zdjęć