Gmina Tereszpol

Logo ePUAP 2 Logo Biuletynu Informacji Publicznej

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Plan gospodarki niskoemisyjnej (PGN) jest strategicznym dokumentem,

wyznaczającym kierunki rozwoju gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Tereszpol

w zakresie działań inwestycyjnych i nieinwestycyjnych, w takich aspektach jak:

termomodernizacja obiektów, montaż instalacji OZE, rozwój infrastruktury drogowej,

efektywność wykorzystania energii w sektorze mieszkalnym, gospodarka przestrzenna,

oświetlenie, gospodarka wodno-ściekowa oraz informacja i edukacja.

Pliki do pobrania

  • Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
    Pobierz

Strategia Gminy Tereszpol

Strategia Gminy Tereszpol

Główną przesłanką opracowania przedmiotowej strategii była konieczność stworzenia

nowego, profesjonalnego i długofalowego dokumentu odpowiadającego oczekiwaniom

i wyzwaniom współczesności oraz konieczność włączenia w proces jego tworzenia

wszystkich opiniotwórczych środowisk z terenu gminy Tereszpol.

Pliki do pobrania

  • Strategia Gminy Tereszpol
    Pobierz

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Przyjęty w formie uchwały Rady Gminy Tereszpol, określający przeznaczenie,

warunki zagospodarowania i zabudowy terenu, a także rozmieszczenie

inwestycji celu publicznego. 

Pliki do pobrania

  • Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
    Pobierz

©2018 Urząd Gminy Tereszpol

Projekt i wykonanie Net Partners