PROW

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestuje w obszary wiejskie”.
Operacja mająca na celu „ Budowę lub modernizację dróg lokalnych” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, inwestycji w energię odnawialną i w oszczędność energii
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Tytuł operacji : Przebudowa drogi na trasie Lipowiec – droga wojewódzka nr 858

Cel operacji:

  • osiągnięcie spójności komunikacyjnej drogi wojewódzkiej nr 858 i drogi krajowej nr 74 przy jednoczesnym zwiększeniu bezpieczeństwa ruchu kołowego
  • pieszego w miejscowości Lipowiec,
  • poprawa warunków życia,
  • zwiększenie atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej gminy Tereszpol,
  • poprawa funkcjonowania istniejących oraz potencjalnych podmiotów gospodarczych,
  • zmniejszenie emisji spalin, zmniejszenie kosztów  eksploatacji pojazdów oraz strat związanych z uszkodzeniem pojazdów drogowych podniesienie parametrów techniczno-eksploatacyjnych drogi.

Galeria zdjęć