Zdrowie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Biłgoraju informuje, że na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia (link w zał. nr 1) zostały zamieszczone materiały dot. realizacji szczepień przeciw grypie na sezon 2021-2022
Informujemy mieszkańców Gminy Tereszpol, że dnia 12 października 2021 r. (wtorek) w godz. 9:00- 16:00 w budynku Urzędu Gminy Tereszpol stacjonował będzie mobilny punkt szczepień.
W związku z licznymi pytaniami kierowanymi do Ministra Zdrowia, dotyczącymi planowanej realizacji bezpłatnych szczepień przeciwko grypie, Wydział Zdrowia Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie informuje jak poniżej.
Z inicjatywy Wojewody Lubelskiego Pana Lecha Sprawki, na terenie województwa lubelskiego prowadzona jest akcja informacyjno-edukacyjna "Zadbaj o zdrowie". Jej ważnym elementem są szczepienia profilaktyczne.
Informujemy mieszkańców Gminy Tereszpol, że dnia 20 lipca 2021 r. (wtorek) w godz. 14:00- 18:00 w budynku Urzędu Gminy Tereszpol stacjonował będzie mobilny punkt szczepień.
Szczepionki przeciwko COVID-19 mają przyczynić się do zminimalizowania,a docelowo do wygaszenia epidemii wirusa. Celem strategicznym jest osiągnięcie poziomu zaszczepienia społeczeństwa umożliwiającego zapanowania nad pandemią COVID-19 do końca 2021 roku,przy jednoczesnym zachowaniu najwyższych standardów bezpieczeństwa.
Informacja w sprawie zapisów na szczepienia przeciw COVID-19 dla osób w wieku 70+
Starostwo Powiatowe w Biłgoraju przesyła Uchwałę Nr XXVI/197/2021 Rady Powiatu w Biłgoraju z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie aktualizacji rozkładu godzin aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Biłgorajskiego na 2021 rok.
Specjalne wyjazdowe punkty szczepień dotrą do pacjentów którzy, ze względu na stan zdrowia, nie mogą przyjąć szczepionki w punkcie stacjonarnym. W naszym regionie 10 dodatkowych punktów uzupełni sieć populacyjnych punktów szczepień, które zadeklarowały możliwość podania preparatu również w domu pacjenta.
Szanowni Państwo, ze względu na podwyższone ryzyko epidemiologiczne związane z koronawirusem COVID-19, Ośrodek Zdrowia w Tereszpolu-Zaorendzie zwraca się z apelem do swoich Pacjentów, o ograniczenie osobistego załatwiania spraw. Zachęcam wszystkich Państwa do korzystania z kontaktu telefonicznego. Niedopuszczalnym jest aby do przychodni zgłosiła się osoba zarażona lub mająca kontakt z osobą zarażoną. Taka sytuacja groziłaby zamknięciem przychodni.