Gmina Tereszpol

Logo ePUAP 2 Logo Biuletynu Informacji Publicznej
"Migajmy razem!"

Polska Rada Języka Migowego opracowała z inicjatywy środowiska osób głuchych i niedosłyszących plakat "Migajmy razem!". Inicjatywa ma na celu rozpowszechnienie wiedzy na temat języka migowego i ułatwienie osobom głuchym i niedosłyszącym funkcjonowania w społeczeństwie.

Bezpłatne badanie morfologii krwi

Dnia 22 września 2016 r., w Międzynarodowy Dzień Świadomości Przewlekłej Białaczki Szpikowej, pacjenci będą mogli zgłosić się do przychodni zrzeszonych w LZLR-P celem bezpłatnego wykonania profilaktycznego badania morfologii krwi. Oprócz badania pacjenci będą informowani o możliwości zostania dawcą komórek macierzystych szpiku oraz będzie możliwość zarejestrowania się jako potencjalny dawca.

Bezpłatne badania mammograficzne

NZOZ "MARMED" zaprasza na bezpłatne badania mammograficzne Panie w wieku od 50 do 69 roku życia. Mammobus będzie stacjonował 29 września (czwartek) w godz. 12:30 - 16:00 na parkingu przed Urzędem Gminy Tereszpol.

Bezpłatne badanie mammograficzne

Geneva Trust Polska Sp. Z o. o. NZOZ Profilaktyka i Diagnostyka zaprasza mieszkanki Gminy Tereszpol na bezpłatne badania mammograficzne w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi- Etap Podstawowy, finansowany przez Lubelski  Oddział  Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia.  

©2019 Urząd Gminy Tereszpol

Projekt i wykonanie Net Partners