Pomoc GOPS

W ramach projektu „Bliski Powiat Biłgorajski” zostanie zapewnione ułatwienie integracji społeczno-zawodowej osób z potrzebami wsparcia w zakresie mobilności. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez zapewnienie przez powiat biłgorajski usługi indywidualnego transportu door-to-door.
Stypendium Horyzonty naukowo-socjalne Fundacji EFC i Fundacji Rodziny Staraków, to oferta skierowana dla młodych mieszkańców gminy, w szczególności uczniów klas 8 szkół podstawowych, którzy mieszkają w miejscowościach do 30 tysięcy mieszkańców, a dochód w ich rodzinach nie przekracza 1200 złotych netto na osobę.
W załączeniu informacje na temat świadczenia wychowawczego 500+ w związku z nowym okresem świadczeniowym 2021/2022 trwającym od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r.
Informujemy, że od dnia 1 lutego 2021 r. będzie można składać drogą elektroniczną wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500+ na kolejny okres świadczeniowy 2021/2022.
Zawiadamia się, że dnia 24 grudnia 2020 r.(czwartek) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tereszpolu-Zaorendzie będzie nieczynny. Dzień ten został ustalony dniem wolnym od pracy w zamian za święto przypadające w sobotę 26 grudnia 2020 r. Podstawa prawna: art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1320)
Informacja dotycząca zabezpieczeń pracowników - COVID-19.
W związku z nowymi ograniczeniami związanymi z COVID-19, które dotyczą także seniorów, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tereszpolu-Zaorendzie realizuje program „Wspieraj seniora”.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tereszpolu-Zaorendzie przypomina o zbliżających się terminach składania wniosków.
2020.03.16
Szanowni mieszkańcy Gminy Tereszpol, w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa na terenie naszego kraju Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tereszpolu-Zaorendzie apeluje do seniorów o ograniczenie pobytu w miejscach publicznych i unikanie kontaktów w większych skupiskach ludzi. Osoby starsze, samotne i znajdujące się w grupie podwyższonego ryzyka na zachorowanie oraz objęci kwarantanną - mogą zwrócić się z prośbą o pomoc.
2020.02.12
Osoby pobierające stypendium szkolne na rok szkolny 2019/2020 zobowiązane są do złożenia stosownego oświadczenia na temat danych zawartych we wniosku o przyznanie stypendium szkolnego złożonym w okresie do 15.09.2019 r.