Pomoc GOPS

Zawiadamia się, że dnia 24 grudnia 2020 r.(czwartek) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tereszpolu-Zaorendzie będzie nieczynny. Dzień ten został ustalony dniem wolnym od pracy w zamian za święto przypadające w sobotę 26 grudnia 2020 r. Podstawa prawna: art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1320)
Informacja dotycząca zabezpieczeń pracowników - COVID-19.
W związku z nowymi ograniczeniami związanymi z COVID-19, które dotyczą także seniorów, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tereszpolu-Zaorendzie realizuje program „Wspieraj seniora”.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tereszpolu-Zaorendzie przypomina o zbliżających się terminach składania wniosków.
2020.03.16
Szanowni mieszkańcy Gminy Tereszpol, w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa na terenie naszego kraju Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tereszpolu-Zaorendzie apeluje do seniorów o ograniczenie pobytu w miejscach publicznych i unikanie kontaktów w większych skupiskach ludzi. Osoby starsze, samotne i znajdujące się w grupie podwyższonego ryzyka na zachorowanie oraz objęci kwarantanną - mogą zwrócić się z prośbą o pomoc.
2020.02.12
Osoby pobierające stypendium szkolne na rok szkolny 2019/2020 zobowiązane są do złożenia stosownego oświadczenia na temat danych zawartych we wniosku o przyznanie stypendium szkolnego złożonym w okresie do 15.09.2019 r.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizuje projekt pod nazwą „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy”.

Terminy składania wniosków: od 1 września 2019 r. do 15 września 2019 r., a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych od 1 września 2019 r. do 15 października 2019 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tereszpolu-Zaorendzie informuje, że od dnia 1 sierpnia 2019 r. będzie można składać wnioski o świadczenie wychowawcze na okres świadczeniowy 2019/2021 oraz o świadczenie Dobry start na okres świadczeniowy 2019/2020 w formie papierowej. Wnioski będą przyjmowane w siedzibie tut. OPS od poniedziałku do piątku, w godz. od 7.30 do 15.30.

2019.07.25

Bank Żywności w Lublinie prezentuje efekty realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2018