Pomoc GOPS

Od 1 lipca 2021 r. wniosek na dobry start można składać tylko w formie elektronicznej: - przez bankowość elektroniczną - portal Emp@tia - PUE ZUS.
15 czerwca br. Rada Ministrów przyjęła projekt rozporządzenia Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej zmieniającego zasady składania wniosków do programu „Dobry Start” na rok szkolny 2021/2022.
Informujemy, że 7 maja 2021r. (piątek) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tereszpolu-Zaorendzie będzie nieczynny. Dzień ten został ustalony dniem wolnym od pracy w zamian za święto przypadające w sobotę 1 maja 2021 r. (Święto Pracy).
2021.04.19
Polski Bon Turystyczny to 500 zł dopłaty do wypoczynku dla każdego dziecka do 18 roku życia i 1000 zł dla dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności. Prawo do otrzymania PBT jest niezależne od poziomu dochodów. Mogą z niego skorzystać także dzieci rodziców pracujących za granicą oraz znajdujące się w rodzinach i pieczach zastępczych.
W ramach projektu „Bliski Powiat Biłgorajski” zostanie zapewnione ułatwienie integracji społeczno-zawodowej osób z potrzebami wsparcia w zakresie mobilności. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez zapewnienie przez powiat biłgorajski usługi indywidualnego transportu door-to-door.
Stypendium Horyzonty naukowo-socjalne Fundacji EFC i Fundacji Rodziny Staraków, to oferta skierowana dla młodych mieszkańców gminy, w szczególności uczniów klas 8 szkół podstawowych, którzy mieszkają w miejscowościach do 30 tysięcy mieszkańców, a dochód w ich rodzinach nie przekracza 1200 złotych netto na osobę.
W załączeniu informacje na temat świadczenia wychowawczego 500+ w związku z nowym okresem świadczeniowym 2021/2022 trwającym od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r.
Informujemy, że od dnia 1 lutego 2021 r. będzie można składać drogą elektroniczną wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500+ na kolejny okres świadczeniowy 2021/2022.
Zawiadamia się, że dnia 24 grudnia 2020 r.(czwartek) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tereszpolu-Zaorendzie będzie nieczynny. Dzień ten został ustalony dniem wolnym od pracy w zamian za święto przypadające w sobotę 26 grudnia 2020 r. Podstawa prawna: art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1320)
Informacja dotycząca zabezpieczeń pracowników - COVID-19.