Gmina Tereszpol

Fundacja ŚWIETLIK stworzyła kilka projektów, które skierowane są do osób niepełnosprawnych ruchowo zamieszkujących w szczególności tereny miejsko - wiejskie i wiejskie. Główną misją fundacji jest ochrona oraz zapewnienie pełnego i równego korzystania ze wszystkich praw człowieka i podstawowych wolności przez wszystkie osoby niepełnosprawne.

Informujemy, że od dnia 1 września 2018 r., na terenie Powiatu Zamojskiego funkcjonuje Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Łabuniach. Zadaniem jednostki jest całodobowe wsparcie i pobyt w szczególności: matkom z małoletnimi dziećmi i kobietom w ciąży, a także ojcom z małoletnimi dziećmi i innym osobom sprawującym opiekę nad dziećmi, które znalazły się w sytuacji kryzysowej.

1 stycznia 2019r. weszła w życie istotna zmiana w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r. poz. 1832, z późn. zm.) – od tego dnia o przyznanie Karty Dużej Rodziny mogą ubiegać się nie tylko członkowie rodzin, w których w chwili składania wniosku co najmniej troje dzieci spełnia warunki ustawy, ale również rodzice i małżonkowie rodziców, którzy mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci, bez względu na wiek tych dzieci w chwili składania wniosku.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tereszpolu - Zaorendzie informuje, że w dniu 6 grudnia 2018 r. OD GODZ. 9.00 będzie wydawana żywność z Lubelskiego Banku Żywności.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tereszpolu - Zaorendzie dziękuje wszystkim darczyńcom za okazaną życzliwość i bezinteresowną pomoc w pozyskaniu sprzętów gospodarstwa domowego dla potrzebującej rodziny z terenu naszej gminy.

Od października 2018 r. rusza nowy podprogram dla osób  potrzebujących pomocy  w ramach  Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2018.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tereszpolu - Zaorendzie zwraca się do Państwa z prośbą o pomoc w pozyskaniu sprzętów gospodarstwa domowego dla potrzebującej rodziny z terenu naszej gminy.

©2020 Urząd Gminy Tereszpol

Projekt i wykonanie Net Partners