Informacja o dniach wolnych od pracy

2021.12.21
Informacja o dniach wolnych od pracy
Zawiadamia się, że dnia 24 grudnia 2021 r. (piątek) oraz 7 stycznia 2022 r. (piątek) Urząd Gminy Tereszpol oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej będzie nieczynny

Dni te zostały ustalone dniem wolnym od pracy w zamian za święta przypadające:

  1. za sobotę 25 grudnia 2021 roku (Boże Narodzenie) dzień wolny 24 grudnia 2021 roku;
  2. za sobotę 1 stycznia 2022 roku (Nowy Rok) dzień wolny 7 stycznia 2022 roku.

Podstawa prawna: art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1320).

INFORMACJA_DZIEN_WOLNY