Gmina Tereszpol

Szanowni Państwo, w związku z uzyskaniem dofinansowania w ramach RPOWL, Wójt Gminy Tereszpol zaprasza do złożenia oferty na zarządzanie projektem pn.: „Remont i przebudowa oczyszczalni ścieków w m. Tereszpol-Zaorenda, gm. Tereszpol”

300 złotych – tyle wynosi świadczenie „Dobry Start” dla każdego uczącego się dziecka. Rząd ustanowił program, na podstawie, którego rodziny otrzymają raz w roku 300 zł na każde dziecko uczące się w szkole – bez względu na dochody.  Po raz pierwszy świadczenie trafi do rodzin w tym roku. Wsparciem zostanie objętych 4,6 mln uczniów.

Wójt Gminy Tereszpol zaprasza wszystkich mieszkańców gminy, uczestniczących w projekcie montażu instalacji kolektorów solarnych na spotkania informacyjne, które odbędą się w poszczególnych miejscowościach.          

Wójt Gminy Tereszpol zaprasza mieszkańców gminy, uczestniczących w projekcie montażu instalacji kolektorów solarnych na spotkanie informacyjne, które odbędzie się w dniu 25 maja 2018 r. (piątek) o godz. 11:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Tereszpol (I piętro).

Mamy przyjemność poinformować Państwa, że w dniu 20.12.2017 r. Gmina Tereszpol podpisała z Zarządem Województwa Lubelskiego umowę o dofinansowanie projektu: "Termomodernizacja budynków szkolno-wychowawczych w gminie Tereszpol: Zespół Szkół Samorządowych w Tereszpolu Zaorendzie oraz Zespół Szkół Samorządowych w Tereszpolu Kukiełkach". Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 5 EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA I GOSPODARKA NISKOEMISYJNA, działania 5.2. Efektywność energetyczna sektora publicznego.

Mamy przyjemność poinformować Państwa, że w dniu 20.12.2017 r. Gmina Tereszpol podpisała z Zarządem Województwa Lubelskiego umowę o dofinansowanie projektu: "Instalacje solarne jako źródło energii odnawialnej w Gminie Tereszpol". Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 4 ENERGIA PRZYJAZNA ŚRODOWISKU, działania 4.1. Wsparcie wykorzystania OZE.

©2020 Urząd Gminy Tereszpol

Projekt i wykonanie Net Partners