Inwestycje

2022.09.12
Wójt Gminy Tereszpol zaprasza do złożenia oferty na wykonanie serwisu TIK w projekcie pn.: „Instalacje solarne jako źródło energii odnawialnej w Gminie Tereszpol - etap II”
30 maja Premier Rządu RP Mateusz Morawiecki ogłosił wyniki drugiego naboru do Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Gmina Tereszpol złożyła dwa wnioski, które uzyskały dofinansowanie o łącznej kwocie 9,3 mln zł.
2022.01.19
Wójt Gminy Tereszpol zaprasza do złożenia oferty na Zarządzanie projektem pn.: „Instalacje solarne jako źródło energii odnawialnej w Gminie Tereszpol - etap II”

Wójt Gminy Tereszpol zaprasza do złożenia oferty na pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadanie pn.: „Instalacje solarne jako źródło energii odnawialnej w Gminie Tereszpol – etap II”, współfinansowanego ze środków europejskich.

Remont i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Tereszpol-Zaorenda jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.
2019.08.23

Szanowni Państwo, w związku z uzyskaniem dofinansowania w ramach RPOWL, Wójt Gminy Tereszpol zaprasza do złożenia oferty na zarządzanie projektem pn.: „Remont i przebudowa oczyszczalni ścieków w m. Tereszpol-Zaorenda, gm. Tereszpol”

Wójt Gminy Tereszpol informuje o dalszej możliwości zgłoszenia chęci udziału w programie na listę rezerwową instalacji solarnej z terenu Gminy Tereszpol do dopisania się do listy rezerwowej do 21 września 2018 roku.

 

Wójt Gminy Tereszpol informuje, że w związku z montażem instalacji kolektorów słonecznych wszyscy beneficjenci zobowiązani są do przygotowania pomieszczeń w celu montażu elementów instalacji.

300 złotych – tyle wynosi świadczenie „Dobry Start” dla każdego uczącego się dziecka. Rząd ustanowił program, na podstawie, którego rodziny otrzymają raz w roku 300 zł na każde dziecko uczące się w szkole – bez względu na dochody.  Po raz pierwszy świadczenie trafi do rodzin w tym roku. Wsparciem zostanie objętych 4,6 mln uczniów.

Wójt Gminy Tereszpol zaprasza wszystkich mieszkańców gminy, uczestniczących w projekcie montażu instalacji kolektorów solarnych na spotkania informacyjne, które odbędą się w poszczególnych miejscowościach.