Inwestycje

W związku z dużą ilością bezzasadnych wezwań serwisowych wpływających z różnych inwestycji dotyczących instalacji kolektorów słonecznych, zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozpowszechnienie wśród Użytkowników Państwa instalacji cenników usług serwisowych obowiązujących w 2023 roku.
Uprzejmie informujemy, że w okresie od 17 kwietnia 2023 r. zostaną przeprowadzone przeglądy gwarancyjne kolektorów słonecznych zamontowanych w 2018 i 2019 roku w ramach projektu "Instalacje solarne jako źródło energii odnawialnej w Gminie Tereszpol".
2022.09.12
Wójt Gminy Tereszpol zaprasza do złożenia oferty na wykonanie serwisu TIK w projekcie pn.: „Instalacje solarne jako źródło energii odnawialnej w Gminie Tereszpol - etap II”
30 maja Premier Rządu RP Mateusz Morawiecki ogłosił wyniki drugiego naboru do Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Gmina Tereszpol złożyła dwa wnioski, które uzyskały dofinansowanie o łącznej kwocie 9,3 mln zł.
2022.01.19
Wójt Gminy Tereszpol zaprasza do złożenia oferty na Zarządzanie projektem pn.: „Instalacje solarne jako źródło energii odnawialnej w Gminie Tereszpol - etap II”

Wójt Gminy Tereszpol zaprasza do złożenia oferty na pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadanie pn.: „Instalacje solarne jako źródło energii odnawialnej w Gminie Tereszpol – etap II”, współfinansowanego ze środków europejskich.

Remont i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Tereszpol-Zaorenda jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.
2019.08.23

Szanowni Państwo, w związku z uzyskaniem dofinansowania w ramach RPOWL, Wójt Gminy Tereszpol zaprasza do złożenia oferty na zarządzanie projektem pn.: „Remont i przebudowa oczyszczalni ścieków w m. Tereszpol-Zaorenda, gm. Tereszpol”

Wójt Gminy Tereszpol informuje o dalszej możliwości zgłoszenia chęci udziału w programie na listę rezerwową instalacji solarnej z terenu Gminy Tereszpol do dopisania się do listy rezerwowej do 21 września 2018 roku.

 

Wójt Gminy Tereszpol informuje, że w związku z montażem instalacji kolektorów słonecznych wszyscy beneficjenci zobowiązani są do przygotowania pomieszczeń w celu montażu elementów instalacji.