PRZEGLĄDY GWARANCYJNE INSTALACJI SOLARNYCH ZAMONTOWANYCH W 2018 I 2019 ROKU

2023.04.17
 PRZEGLĄDY GWARANCYJNE INSTALACJI SOLARNYCH ZAMONTOWANYCH W 2018 I 2019 ROKU
Uprzejmie informujemy, że w okresie od 17 kwietnia 2023 r. zostaną przeprowadzone przeglądy gwarancyjne kolektorów słonecznych zamontowanych w 2018 i 2019 roku w ramach projektu "Instalacje solarne jako źródło energii odnawialnej w Gminie Tereszpol".

Przeglądy zostaną wykonane przez serwisantów firmy Eco-Team Sp. z o.o. – Wykonawcę inwestycji, który zgodnie z umową zobowiązany jest do przeprowadzenia przeglądów okresowych wszystkich instalacji (zgodnie z umową Beneficjenci nie ponoszą kosztów ich przeprowadzenia) . Beneficjenci będą informowani z wyprzedzeniem o terminie przeglądu poszczególnych instalacji.

W związku z powyższym prosimy o umożliwienie przedstawicielowi Wykonawcy wstępu na posesję w celu sprawdzenia instalacji. Na okoliczność wykonanego przeglądu zostanie spisany protokół, przed podpisaniem należy dokładne zapoznać się z jego treścią. Podczas wizyty serwisantów prosimy także o zgłaszanie wszelkich problemów i usterek zwiazanych z pracą instalacji solarnej.

Przeglądy gwarancyjne potrwają około 2-3 tygodnie.

W razie pytań lub weryfikacji firmy prosimy o kontakt pod nr telefonu 84 6876647 lub osobiście w Urzędzie Gminy Tereszpol w pokoju nr 16.