Kontakt

Kontakt sekretariat Urzędu Gminy Tereszpol:

tel: 84 687 66 31
fax: 84 687 66 32

email: gmina@tereszpol.pl

godziny pracy urzędu:
pon. - pt.: 7.30 - 15.30

Informacja:
Faktury prosimy wystawiać zgodnie z poniższym schematem:

REGON - Gmina Tereszpol: 950369178
REGON - Urząd Gminy Tereszpol
001084826 

   NABYWCA:                                                                              

Gmina Tereszpol
ul. Długa 234
23-407 Tereszpol-Zaorenda

NIP: 918-19-96-320

   ODBIORCA / PŁATNIK:                                                          

Urząd Gminy Tereszpol
ul. Długa 234
23-407 Tereszpol-Zaorenda

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tereszpolu-Zaorendzie
ul. Długa 234
23-407 Tereszpol-Zaorenda

Zakład Gospodarki Komunalnej w Tereszpolu-Zaorendzie
ul. Szkolna 44
23-407 Tereszpol-Zaorenda

Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Tereszpolu-Kukiełkach
Tereszpol-Kukiełki 31
23-407 Tereszpol-Zaorenda

Zespół Szkół Samorządowych im. Jana Pawła II w Tereszpolu-Zaorendzie
ul. Szkolna 16
23-407 Tereszpol-Zaorenda

(podatki, czynsze, opł. skarbowe i pozostałe)
Numer konta: 46 964410622005620006220001

(opłata za śmieci)
Numer konta: 74 964410622012620006220020