Razem Bezpieczniej 2017

razem-bezpieczniej_b.jpg

Tytuł projektu: "BEZPIECZNA GMINA TERESZPOL"

W ramach rządowego programu „Razem bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka, gmina Tereszpol otrzymała dofinansowanie na realizację projektu „Bezpieczna gmina Tereszpol” w wysokości 95 tys. 175 zł. Całkowity koszt projektu to 128 tys. 205 zł.

Cel projektu:

Celem głównym projektu jest przeciwdziałanie zjawiskom patologii oraz ochrona dzieci i młodzieży poprzez działania takie jak:

 1. Inicjowanie zadań mających wpływ na bezpieczeństwo i kształtowanie pozytywnych postaw dzieci i młodzieży,
 2. Popularyzacja wśród dzieci i młodzieży profilaktyki rówieśniczej,
 3. Organizowanie akcji i inicjatyw ukierunkowanych na zagospodarowanie czasu wolnego,
 4. Organizowanie debat społecznych, warsztatów, spotkań oraz innych przedsięwzięć z zakresu bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.

Projekt realizowany był do 31 grudnia 2017 roku. W ramach projektu realizowane były następujące działania:

I. OKREŚLENIE PLANU DZIAŁANIA

 1. Stworzenie w porozumieniu z partnerami dokładnego harmonogramu poszczególnych działań.
 2. Umieszczenie informacji o planowanych przedsięwzięciach na stronie gminy.
 3. Stworzenie ankiety internetowej dotyczącej poczucia bezpieczeństwa w gminie i stwarzającej możliwość wskazania realnych potrzeb udostępnionej mieszkańcom za pośrednictwem strony internetowej gminy.
 4. Opracowanie wyników ankiety i stworzenie diagnozy zawierającej pogłębioną analizę 2 zagrożeń i 2 realnych potrzeb społeczności lokalnej

II. REALIZACJA PROJEKTU

 1. Diagnoza przeprowadzona podczas warsztatów diagnostyczno-rozwojowych z zakresu bezpieczeństwa dla nauczycieli, dzieci, młodzieży i rodziców z wykorzystaniem narzędzi do diagnozy.
 2. Działania wspierające: warsztaty z zakresu bezpieczeństwa ekologicznego, informatycznego, kulturowego oraz społecznego.
 3. Monitorowanie działań realizowanych w ramach projektu przez interesariuszy zewnętrznych z wykorzystaniem narzędzi ewaluacji działań.
 4. Analiza jakościowa i ilościowa z przeprowadzonego procesu, wnioski końcowe, rekomendacje do dalszej pracy szkoły.
 5. Warsztaty graficzne 3D dla młodzieży.
 6. Warsztaty fotograficzne dla młodzieży.
 7. Rajd pieszy do Roztoczańskiego Parku Narodowego.
 8. Bezpieczna droga do szkoły – wydarzenie z udziałem dzieci i młodzieży.
 9. Szkolenie i działania wspierające dla rodziców.
 10. Spotkanie w przedszkolu z policjantem dotyczące bezpieczeństwa.
 11. Spotkanie z policjantem dotyczące hejtu w Internecie.
 12. Spotkanie dla młodzieży dotyczące dopalaczy i narkotyków.
 13. Udział młodzieży w rozprawie sądowej.
 14. Wyjazd do Chełma na Klub Młodych Odkrywców dla dzieci połączony z warsztatami.
 15. Wyjazd na AIR Show do Chełma  połączony z warsztatami dla młodzieży.
 16. Zajęcia z zakresu bezpieczeństwa ekologicznego i orientacji w terenie z pracownikiem Nadleśnictwa Biłgoraj.
 17. Wyjazd do Warszawy obejmujący uczestnictwo w warsztatach dotyczących bezpieczeństwa ekologicznego dla dzieci i młodzieży w Centrum Nauki Kopernik oraz uczestnictwo w warsztatach z zakresu bezpieczeństwa imprez masowych na Stadionie Narodowym.

III. ZAKOŃCZENIE I OCENA EFEKTÓW REALIZACJI PROJEKTU

 1. Sporządzenie sprawozdania z realizacji projektu.
 2. Gala podsumowująca rezultaty projektu.

Projekt dofinansowany jest ze środków rezerwy celowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej”

Galeria zdjęć