Urząd Gminy

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego ogłasza konkurs dla mieszkańców obszarów wiejskich województwa lubelskiego na opis i przepisy tradycyjnych potraw wielkanocnych.
Muzeum Ziemi Biłgorajskiej w Biłgoraju zachęca do udziału w konkursie plastycznym "Biłgorajska kartka wielkanocna". Konkurs skierowany jest do wszystkich, bez względu na wiek.
Stypendium Horyzonty naukowo-socjalne Fundacji EFC i Fundacji Rodziny Staraków, to oferta skierowana dla młodych mieszkańców gminy, w szczególności uczniów klas 8 szkół podstawowych, którzy mieszkają w miejscowościach do 30 tysięcy mieszkańców, a dochód w ich rodzinach nie przekracza 1200 złotych netto na osobę.
Zachęcamy mieszkańców gminy Tereszpol do udziału w II Wojewódzkim Konkursie na Palmę i Pisankę Wielkanocną. Organizatorami konkursu są: Beata Mazurek - Poseł do Parlamentu Europejskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie oraz Muzeum Wsi Lubelskiej.
Specjalne wyjazdowe punkty szczepień dotrą do pacjentów którzy, ze względu na stan zdrowia, nie mogą przyjąć szczepionki w punkcie stacjonarnym. W naszym regionie 10 dodatkowych punktów uzupełni sieć populacyjnych punktów szczepień, które zadeklarowały możliwość podania preparatu również w domu pacjenta.
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 roku poz. 713) zwołuję XXVI sesję VIII kadencji Rady Gminy Tereszpol, która odbędzie się dnia 26 lutego 2021 r. o godz. 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Tereszpol, ul. Długa 234 z następującym porządkiem obrad:
Decyzją Dyrektora Centralnego Biura Spisowego, podjętą w porozumieniu z Generalnym Komisarzem Spisowym, termin naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych do NSP 2021 na terenie całego kraju zostaje przedłużony do 16 lutego 2021 r.
Wójt Gminy Tereszpol ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych, związanych z przeprowadzeniem spisu powszechnego NSP 2021 na terenie Gminy Tereszpol
Informujemy o rozpoczęciu V naboru Zgłoszeń lokalizacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych w ramach realizacji projektu pn. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego", współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020.
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi prowadzi konsultacje społeczne PROJEKTU PLANU STRATEGICZNEGO DLA WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ, które trwają od dnia 18 grudnia 2020 r. do dnia 15lutego 2021 r. Uwagi zgłoszone już na tym etapie konsultacji mogą przyczynić się do szybszego opracowania ostatecznej wersji Planu WPR.
  • następna »