Urząd Gminy

2023.01.23
Pismo Powiatowego Lekarza Weterynarii w Biłgoraju w sprawie ptasiej grypy.
Na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, informujemy że otwarty konkurs na realizację zadań publicznych na 2023 rok został rozstrzygnięty.
11 stycznia, w Klubie Seniora w Szozdach, odbyło się spotkanie opłatkowe. Była to świetna okazja do tego, by złożyć sobie nawzajem noworoczne życzenia oraz miło spędzić czas w świątecznej atmosferze – przy dźwięku kolęd.
Webinarium pt. „Cyberbezpieczeństwo w kontekście zagrożeń występujących w Internecie, w szczególności oszustw na urządzeniach mobilnych” organizowane jest 20 stycznia 2023 roku (piątek) o godz.17:00-18:00.
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie przedstawia harmonogram stałych akcji terenowego poboru krwi na terenie naszego województwa.
Wiele banków - jeden numer do zastrzegania kart i dokumentów (+48) 828 828 828
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa podaje do publicznej wiadomości że ogłasza ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości rolnych wchodzących w skład zasobu własności rolnej Skarbu Państwa.
NSZZ RI „Solidarność" organizuje zimowy wypoczynek dla dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS, który dofinansowany jest przez Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników.
W związku z opracowywaniem projektu „Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Zwierzyniec do 2030 roku”, działając na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju Burmistrz Zwierzyńca informuje, że istnieje możliwość wyrażania opinii i uwag do treści projektu Strategii.
Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk (IRWiR PAN) zaprasza do udziału w III Konkursie "Moja smart wieś - Wizje i Inicjatywy"
  • następna »