Urząd Gminy

Wszystkiego najlepszego dla babć i dziadków z okazji Waszego święta!
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie przedstawia harmonogram stałych akcji terenowego poboru krwi na terenie naszego województwa oraz materiały promocyjno-edukacyjne o idei Honorowego Krwiodawstwa.
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w ślad za inicjatywami wskazanymi w Polskim Ładzie oraz Polskim Ładzie dla Polskiej Wsi, realizuje projekt strategiczny, którego celem jest zmniejszenie wymagań biurokratycznych i ułatwienie zakładania lub prowadzenia działalności rolniczej oraz działalności związanej z rolnictwem.
Zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych do powstającej Gminnej Orkiestry Dętej. Nieodpłatna nauka gry na instrumentach. Pierwsze spotkanie 15 stycznia (sobota), godz. 17.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Tereszpol.
Na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, informujemy że otwarty konkurs na realizację zadań publicznych na 2022 rok został rozstrzygnięty. Dofinansowanie zostało przyznane:
Informujemy mieszkańców Gminy Tereszpol, że punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej mieści się w budynku Biblioteki Publicznej przy ulicy Długiej 236A (na parterze).
W związku z kontynuacją projektu w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025 w zakresie profilaktyki chorób zakaźnych poniżej przedstawiono ofertę bezpłatnych badań finansowanych przez Ministerstwo Zdrowia.
Gmina Tereszpol informuje o mogących wystąpić opóźnieniach w odbiorze odpadów komunalnych. Opóźnienie wynika z przyczyn niezależnych od Gminy. Harmonogram na 2022 r zostanie podany po 15 stycznia.
Przypominamy, że od 1 lipca 2021 r właściciele i zarządcy budynków mają obowiązek zgłoszenia źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).
  • następna »