Urząd Gminy

Szanowni Państwo, w związku z licznymi pytaniami w sprawie sieci szerokopasmowej na terenie Gminy Tereszpol informuję mieszkańców gminy, że sieć internetowa jest realizowana na podstawie rozstrzygnięcia konkursu województwa lubelskiego. Informacja o zakresie budowy sieci światłowodowych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa znajduje się
11 listopada to wyjątkowa data w polskim kalendarzu – Narodowe Święto Niepodległości. Dzień ten powinien mieć dla wszystkich Polaków szczególne znaczenie. Jedną z form uczczenia tego bardzo ważnego święta jest wywieszenie flag narodowych na budynkach instytucji publicznych, zakładów pracy i prywatnych posesjach.
Jest szansa, aby w gminie Tereszpol stanął maszt z biało-czerwoną flagą. Zależy to od zaangażowania mieszkańców i oddanych przez nich głosów.
Po raz czwarty gmina Tereszpol jest partnerem imprezy pod hasłem „Ultraroztocze”. Starują w niej biegacze z całego kraju.
Wójt Gminy Tereszpol zaprasza do zapoznania się z projektem dokumentu Strategia Rozwoju Elektromobilności Gminy Tereszpol na lata 2020-2035 oraz do zgłaszania uwag.
6 września odbył się „kameralny” rajd na „Wzgórze Polak”. Ograniczenia Covid-19 i padający deszcz spowodował, że na „Polaku” stawiło się ok 30 osób, by się spotkać, przypomnieć wydarzenia związane ze zwycięską bitwą oddziału Marcina Lelewela Borelowskiego i Kajetana „Ćwieka” Cieszkowskiego.
Wójt Gminy Tereszpol ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze d.s. gospodarki odpadami komunalnymi w Urzędzie Gminy Tereszpol, ul. Długa 234; 23-407 Tereszpol-Zaorenda
Dożynki to ukoronowanie żniwnego trudu, ponoszonego przede wszystkim przez tych, którzy pracują na roli. Tak było i w tym roku podczas gminno-parafialnego Święta Plonów, które zostało zorganizowane 30 sierpnia w kościele p.w. Matki Bożej Częstochowskiej w Tereszpolu-Zaorendzie.
2020.08.30
Uczestnicy, członkowie Ochotniczego Szwadronu 3 Pułku Ułanów Śląskich, w drodze na 100. rocznicę bitwy pod Komarowem, przemierzają historyczny szlak polskich kawalerzystów, który we wrześniu 1939 roku zakończył się pod Tomaszowem Lubelskim. Rekonstruktorzy gościli również w gminie Tereszpol.
Urząd Gminy Tereszpol informuje o terminach wywozu odpadów stałych zmieszanych (niesegregowanych) w miesiącu wrześniu 2020 r.
  • następna »