Razem Bezpieczniej 2023

razem-bezpieczniej_b_b.jpg

Tytuł projektu: "BEZPIECZNA GMINA TERESZPOL - ŚWIADOMI I BEZPIECZNI MIESZKAŃCY"

W ramach rządowego programu „Razem bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka, Gmina Tereszpol otrzymała dofinansowanie na realizację projektu „Bezpieczna gmina Tereszpol - świadomi i bezpieczni mieszkańcy” w wysokości 70 863 zł. Całkowita wartośc projketu to 82 863 zł.

 

 

Cel projektu:

Celem głównym projektu jest przeciwdziałanie zjawiskom patologii oraz ochrona dzieci i młodzieży poprzez działania takie jak:

 1. Inicjowanie zadań mających wpływ na bezpieczeństwo i kształtowanie pozytywnych postaw dzieci i młodzieży,
 2. Popularyzacja wśród dzieci i młodzieży profilaktyki rówieśniczej,
 3. Organizowanie akcji i inicjatyw ukierunkowanych na zagospodarowanie czasu wolnego,
 4. Organizowanie debat społecznych, warsztatów, spotkań oraz innych przedsięwzięć z zakresu bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.

Projekt "Bezpieczna gmina Tereszpol przykładem dla innych" realizowany był do 31 grudnia 2023 roku.

 W ramach projektu zrealizowano następujące działania:

 1.  „Bezpieczeństwo w trudnych czasach” - warsztaty profilaktyczno-edukacyjne dla młodzieży z Pawłem Mateńczukiem ps. NAVAL.
 2. „Stop cyberprzemocy. Hejting w sieci, czyli o nękaniu w wirtualnym świecie” - warsztaty.
 3.  ”Uzależnienie od substancji psychoaktywnych – energy drinki, e-papierosy, narkotyki, dopalacze” – warsztaty.
 4. „Cyberprzemoc – jak uchronić dzieci i młodzież” – warsztaty.
 5. Warsztaty z przemówień publicznych
 6. „Zaczarowany eliksir” - spektakl teatralny dotyczące szkodliwości używek dla przedszkolaków i dzieci klas młodszych z terenu gminy.
 7.  „Mapa skarbów” - spektakl profilaktyczny dla dzieci
 8.  „Zwierzenia kontestatora”- pogram profilaktyczny z Markiem Piekarczykiem.
 9. „W świecie wartości” – spotkanie z Joanną Olech.
 10. Spotkania profilaktyczne z funkcjonariuszami policji.
 11. Spotkania profilaktyczne z funkcjonariuszami straży pożarnej.
 12. Zajęcia z zakresu bezpieczeństwa ekologicznego i orientacji w terenie z pracownikiem Roztoczańskiego Parku Narodowego
 13. Debata dotyczącą bezpieczeństwa seniorów z udziałem służb mundurowych
 14. „Wiemy jak działa oczyszczalnia” - zajęcia profilaktyczne z bezpieczeństwa ekologicznego.
 15. Uroczysta gala podsumowująca projekt. 

W ramach projektu zakupiono m.in. oblaski dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych (kamizelki, opaski, breloki), stoły, obrusy, oświetlenie sceniczne, monitor. 

Projekt dofinansowany był ze środków rezerwy celowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej”.

Galeria zdjęć