Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej na terenie powiatu biłgorajskiego

Kontakt:
Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej na terenie powiatu biłgorajskiego
ul. Włosiankarska 5C
23-400 Biłgoraj

www:
tel. 668 150 589

Godziny otwarcia:
w dniach dyżuru w godz. 7:30-15:30

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej na terenie powiatu biłgorajskiego

Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie i mediacja świadczone sa na podstawie Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 294 i z 2020 r. poz. 875)

Każdy, kto znajduje się w sytuacji, w której nie może ponieść kosztów odpłatnej pomocy i złoży takie oświadczenie w punkcie, w którym świadczona jest nieodpłatna pomoc, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie lub nieodpłatna mediacja.

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje także osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą (osoba samozatrudniona) niezatrudniającej innych osób w ciągu ostatniego roku. Nieodpłatna pomoc prawna dla samozatrudnionych przedsiębiorców ma charakter pomocy de minimis.

 

Od dnia 1 stycznia 2023 r. Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej na terenie powiatu biłgorajskiego znajduje się w Biłgoraju przy ulicy Włosiankarskiej 5C.

Zarządzenie Starosty Biłgorajskiego

Więcej informacji:

https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-darmowej-pomocy-prawnej

Pliki do pobrania

  • PUNKTY NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ I NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO W 2023

    Pobierz