Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w budynku Biblioteki Publicznej Gminy Tereszpol

Kontakt:
Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w budynku Biblioteki Publicznej Gminy Tereszpol
ul. Długa 236 A
23-407 Tereszpol-Zaorenda

www:

Godziny otwarcia:
w dniach dyżuru w godz. 8:00-12:00

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w budynku Biblioteki Publicznej Gminy Tereszpol

Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie i mediacja świadczone sa na podstawie Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 294 i z 2020 r. poz. 875)

Każdy, kto znajduje się w sytuacji, w której nie może ponieść kosztów odpłatnej pomocy i złoży takie oświadczenie w punkcie, w którym świadczona jest nieodpłatna pomoc, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie lub nieodpłatna mediacja.

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje także osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą (osoba samozatrudniona) niezatrudniającej innych osób w ciągu ostatniego roku. Nieodpłatna pomoc prawna dla samozatrudnionych przedsiębiorców ma charakter pomocy de minimis.

Więcej informacji:

https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-darmowej-pomocy-prawnej

Pliki do pobrania

  • Harmonogram udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej GMINA TERESZPOL

    Pobierz
  • PUNKTY NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ I NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO W 2022

    Pobierz
  • PUNKTY NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ I NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO W 2022

    Pobierz