Remont i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Tereszpol-Zaorenda

2021.01.21
Remont i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Tereszpol-Zaorenda
Remont i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Tereszpol-Zaorenda jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.

W ramach Osi Priorytetowej nr 6 "OCHRONA ŚRDOWISKA I EFEKTYWNE  WYKORZYSTANIE ZASOBÓW", Działania nr  6.4 Gospodarka wodno-ściekowa.

Celem projektu jest: zrównoważony rozwój oraz ochrona środowiska naturalnego Gminy Tereszpol poprzez rozwój infrastruktury oczyszczania ścieków – oraz zastosowanie nowoczesnych  systemów oczyszczania  ścieków poprawa warunków korzystania z systemu oczyszczania ścieków.

Planowane efekty: zwiększenie przepustowości oczyszczalni ścieków do 400m³/d

Wartość Projektu: ok. 2 864 404,66 zł

Wkład Funduszy Europejskich: ok. 1 979 466,58 zł

Skala przedsięwzięcia: „Remont i przebudowa oczyszczalni ścieków w m. Tereszpol-Zaorenda” obejmuje: architekturę, konstrukcję, technologię, instalację sanitarną, elektryczną i AKP i A, zagospodarowania terenu, poprzez  budowę nowych ciągów technologicznych, przebudowę i rozbiórkę istniejących obiektów z zastosowaniem nowoczesnych systemów oczyszczania ścieków, co pozwoli na poprawienie efektywności kosztowej oczyszczania ścieków.

Wykonawcą inwestycji jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe KILBUD z siedziba w m-ści Krzemienica 333, 37-127 Krzemienica

Zwiększenie przepustowości zabezpieczy w 100% oczyszczanie ścieków powstających w całej "aglomeracji Tereszpol" w skład której wchodzą następujące miejscowości: Tereszpol-Zaorenda, Tereszpol-Kukiełki, Tereszpol-Zygmunty Panasówka i Lipowiec,