Gmina Tereszpol

Logo ePUAP 2 Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Zapytanie ofertowe

Wójt Gminy Tereszpol zaprasza do złożenia oferty na Zarządzanie projektem pn.: „Termomodernizacja budynków szkolno-wychowawczych w gminie Tereszpol: Zespół Szkół Samorządowych im. Jana Pawła II w Tereszpolu Zaorendzie oraz Zespół Szkół Samorządowych w Tereszpolu Kukiełkach”

Spotkanie informacyjne

Wójt Gminy Tereszpol informuje, że w dniu 23.10.2016 r.  odbędą się spotkania informacyjne w sprawie możliwości uzyskania dofinansowania budowy instalacji fotowoltaicznej. Pierwsze spotkanie odbędzie się w budynku Urzędu Gminy Tereszpol o godz. 15:00 natomiast o godz. 16.30 odbędzie się spotkanie w Lipowcu w budynku szkoły.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Przygotowanie Studium Wykonalności i wniosku aplikacyjnego dla zadania p.n.:  „Termomodernizacja budynków szkolno-wychowawczych w Gminie Tereszpol:  Zespół Szkół Samorządowych im. Jana Pawła II w Tereszpolu-Zaorendzie oraz Zespół Szkół Samorządowych w Tereszpolu-Kukiełkach”, realizowanego w ramach działania 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego RPO WL na lata 2014-2020.

Zaproszenie do złożenia oferty

Zapytanie ofertowe na usługę wykonania kompletu dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania p.n.:  „Termomodernizacja budynków szkolno-wychowawczych w Gminie Tereszpol:  Zespół Szkół Samorządowych im. Jana Pawła II w Tereszpolu-Zaorendzie oraz Zespół Szkół Samorządowych w Tereszpolu-Kukiełkach”, realizowanego w ramach działania 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego RPO WL na lata 2014-2020.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY „E-usługi w Gminie Tereszpol”

Gmina Tereszpol zaprasza do złożenia oferty cenowej na opracowanie  Studium Wykonalności dla projektu pn. „E-usługi w Gminie Tereszpol” wraz z przeprowadzeniem kompleksowej Analizy Finansowej i Ekonomicznej przedsięwzięcia, służących Zamawiającemu do złożenia wniosku aplikacyjnego na konkurs nr RPLU.02.01.00-IZ.00-06-001/16 ogłoszony przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (IZ RPO WL) dla działania 2.1 Cyfrowe lubelskie. 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY - studium wykonalności

Gmina Tereszpol zaprasza do złożenia oferty cenowej na opracowanie studium wykonalności zgodnie z obowiązującą metodologią i obowiązującymi wytycznymi w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 oraz pomocy przy sporządzaniu, kompletowaniu i weryfikacji niezbędnych załączników do wniosku o dofinansowanie projektu polegającego na zakupie i montażu kolektorów słonecznych oraz powietrznych pomp ciepła na terenie Gminy Tereszpol, w ramach działania 4.1 „Wsparcie wykorzystania OZE” objętego Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020”.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapytania ofertowego dotyczące dokumentacji projektowej 500 instalacji zestawów solarnych i wariantowo 40 instalacji powietrznych pomp ciepła do przygotowania ciepłej wody użytkowej w budynkach mieszkalnych na terenie Gminie Tereszpol w ramach projektu „Instalacje solarne, jako źródło energii odnawialnej w Gminie Tereszpol”.

Spotkania informacyjne

Wójt Gminy Tereszpol informuje, że w poszczególnych miejscowościach odbędą się spotkania w sprawie odnawialnych źródeł energii. Pierwsze odbędzie się w dniu 23 lutego 2016 r. w budynku Urzędu Gminy Tereszpol o godz. 17:00. Będzie to spotkanie informacyjne z udziałem specjalistów z zakresu odnawialnych źródeł energii. Spotkania mają na celu przybliżyć mieszkańcom zasadę działania, koszty oraz korzyści związane z instalacją poszczególnych zestawów urządzeń.

©2019 Urząd Gminy Tereszpol

Projekt i wykonanie Net Partners