Inwestycje

300 złotych – tyle wynosi świadczenie „Dobry Start” dla każdego uczącego się dziecka. Rząd ustanowił program, na podstawie, którego rodziny otrzymają raz w roku 300 zł na każde dziecko uczące się w szkole – bez względu na dochody.  Po raz pierwszy świadczenie trafi do rodzin w tym roku. Wsparciem zostanie objętych 4,6 mln uczniów.

Wójt Gminy Tereszpol zaprasza wszystkich mieszkańców gminy, uczestniczących w projekcie montażu instalacji kolektorów solarnych na spotkania informacyjne, które odbędą się w poszczególnych miejscowościach.          

W urzędzie Gminy Tereszpol 25 maja odbyło się pierwsze spotkanie informacyjne z mieszkańcami, którzy zadeklarowali chęć uczestnictwa w projekcie zakupu i montażu kolektorów słonecznych.

Wójt Gminy Tereszpol zaprasza mieszkańców gminy, uczestniczących w projekcie montażu instalacji kolektorów solarnych na spotkanie informacyjne, które odbędzie się w dniu 25 maja 2018 r. (piątek) o godz. 11:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Tereszpol (I piętro).

Mamy przyjemność poinformować Państwa, że w dniu 20.12.2017 r. Gmina Tereszpol podpisała z Zarządem Województwa Lubelskiego umowę o dofinansowanie projektu: "Termomodernizacja budynków szkolno-wychowawczych w gminie Tereszpol: Zespół Szkół Samorządowych w Tereszpolu Zaorendzie oraz Zespół Szkół Samorządowych w Tereszpolu Kukiełkach". Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 5 EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA I GOSPODARKA NISKOEMISYJNA, działania 5.2. Efektywność energetyczna sektora publicznego.

Mamy przyjemność poinformować Państwa, że w dniu 20.12.2017 r. Gmina Tereszpol podpisała z Zarządem Województwa Lubelskiego umowę o dofinansowanie projektu: "Instalacje solarne jako źródło energii odnawialnej w Gminie Tereszpol". Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 4 ENERGIA PRZYJAZNA ŚRODOWISKU, działania 4.1. Wsparcie wykorzystania OZE.

Urząd Gminy Tereszpol informuje, o rozpoczęciu realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 109349L od km 0+003 do km 0+652 w miejscowości Tereszpol-Zaorenda”.

Firma EkoDom Fotowoltaika oferuje dofinansowanie w wysokości 25% na zakup i instalacje zestawów fotowoltaicznych dla rolników. Dodatkowo firma oferuje bezpłatny audyt w miejscu inwestycji, pomoc w uzyskaniu dofinansowania i zgłoszeniem instalacji fotowoltanicznej do Zakładu Energetycznego.

2018.04.10

Wójt Gminy Tereszpol zaprasza do złożenia oferty na Zarządzanie projektem pn.: „Termomodernizacja budynków szkolno-wychowawczych w gminie Tereszpol: Zespół Szkół Samorządowych im. Jana Pawła II w Tereszpolu Zaorendzie oraz Zespół Szkół Samorządowych w Tereszpolu Kukiełkach”

Wójt Gminy Tereszpol zaprasza do złożenia oferty na pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn.: „Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych i powietrznych pomp ciepła w budynkach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Tereszpol”.