Montaż Instalacji Kolektorów Słonecznych

2018.05.17
Montaż Instalacji Kolektorów Słonecznych

Mamy przyjemność poinformować Państwa, że w dniu 20.12.2017 r. Gmina Tereszpol podpisała z Zarządem Województwa Lubelskiego umowę o dofinansowanie projektu: "Instalacje solarne jako źródło energii odnawialnej w Gminie Tereszpol". Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 4 ENERGIA PRZYJAZNA ŚRODOWISKU, działania 4.1. Wsparcie wykorzystania OZE.

 

INFORMACJA O PROJEKCIE

 

  
 

Przedmiotem projektu jest: montaż 415 instalacji kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych o mocy od 3,4 kW 5,2 kW oraz 30 pomp ciepła w budynkach indywidualnych o mocy 1,939 kW na terenie gminy Tereszpol. W wyniku realizacji projektu zdolność wytwarzania energii z OZE na terenie gminy wyniesie 1,939 MW, a produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych instalacji wytwórczych wykorzystujących OZE osiągnie wartość 719,52 MWh/rok.

Beneficjentem projektu jest Gmina Tereszpol

Całkowita wartość Projektu wynosi: 4 800 258,35 zł.

Całkowita wartość dofinansowanie: ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi: 3 523 892,81 zł. 

Celami projektu są:

1. Upowszechnienie technologii wytwarzania czystej energii wśród mieszkańców poprzez powszechny montaż odnawialnych źródeł energii na terenie gminy

2. Dywersyfikacja źródeł pozyskiwania energii cieplnej oraz poprawa bezpieczeństwa energetycznego mieszkańców gminy

3. Redukcja zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego i poprawa jego jakości poprzez zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych.

4. Zmniejszenie obciążeń finansowych społeczności lokalnej oraz poprawa atrakcyjności społeczno-gospodarczej gminy poprzez wykorzystanie OZE

 

Efektami projektu będą:

1. Dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych (CI30)

2. Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE

3. Dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych (CI30)

4. Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE

5. Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI34)

6. Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE

7. Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI34)

8. Stworzenie (funkcjonowanie) serwisu www (ICT)