Gmina Tereszpol

INFORMACJA PUBLICZNA dotycząca przebudowy drogi finansowanej z udziałem środków budżetu państwa

2018.05.11

Urząd Gminy Tereszpol informuje, o rozpoczęciu realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 109349L od km 0+003 do km 0+652 w miejscowości Tereszpol-Zaorenda”.

 

 

 


W dniu 14.03.2018 r. Wójt Gminy podpisała umowę z Wojewodą Lubelskim na dofinansowanie ww. zadania w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”, natomiast 4 kwietnia 2018 r. Gmina Tereszpol zawarła umowę z wykonawcą robót budowlanych.


Realizacja zadania: pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 109349L od km 0+003 do km 0+652 w miejscowości Tereszpol-Zaorenda".

Ostateczny kwalifikowany koszt realizacji zadania wynosi: 582 355,27 zł w tym:

  • dotacja z budżetu państwa: 291 177,00 zł
  • wkład własny gminy wynosi: 291 178,27 zł

Główny wykonawca robót budowlanych:
Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Spółka z o.o. z siedzibą w Tomaszowie Lubelskim
ul. Lwowska 54,
22-600 Tomaszów Lubelski

Planowany termin zakończenia realizacji inwestycji: przypada na dzień 26 październik 2018 r.

©2020 Urząd Gminy Tereszpol

Projekt i wykonanie Net Partners