Spotkanie informacyjne w sprawie kolektorów słonecznych

2018.05.26
Spotkanie informacyjne w sprawie kolektorów słonecznych

W urzędzie Gminy Tereszpol 25 maja odbyło się pierwsze spotkanie informacyjne z mieszkańcami, którzy zadeklarowali chęć uczestnictwa w projekcie zakupu i montażu kolektorów słonecznych.

Spotkanie poprowadził wójt w obecności przedstawicieli wykonawcy. Omówiono najważniejsze założenia projektu pn.: "Instalacje solarne jako źródło energii odnawialnej w Gminie Tereszpol". Zadanie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020. Działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE. 

Całkowita wartość projektu wniesie około 5 mln zł. Kwota dofinansowania ze środków unijnych to 3 523 892,81 zł. Z budżetu gminy na inwestycje zostanie przeznaczona kwota około 900 tys. zł związana będzie z pokryciem podatku VAT od dotacji i wpłat mieszkańców, kosztów niekwalifikowalnych projektu, projektów technicznych oraz kosztu nadzoru.

W ramach zadania zamontowanych zostanie 415 instalacji kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych o mocy od 3,4 kW 5,2 kW. Montaż powietrznych pomp ciepła zostanie omówiony na oddzielnym spotkaniu.

Mieszkańcy, którzy w marcu 2016 roku zadeklarowali swój udział w projekcie powinni wykonać jeszcze kilka czynności:

 1. Podpisać umowę z Urzędem Gminy (będzie to można robić przez cały czerwiec. Jeśli właściciel posesji nie podpisze umowy, będzie to traktowane jako rezygnacja i zostanie wykreślony listy uczestników projektu, z początkiem lipca 2018 roku zostanie uruchomiona lista rezerwowa zgłaszających się osób).
 2. Dokonać wpłaty będzie można tylko i wyłącznie na wskazany rachunek bankowy umieszczony na umowie (od momentu podpisania umowy do końca sierpnia br. mieszkańcy wpłacają w zależności od wielkości instalacji: dla kolektora dwupanelowego z zasobnikiem 300 litów kwotę 2 tys. zł. natomiast dla kolektora trzypanelowego ze zbiornikiem 400 litrów to kwota 2,3 tys. zł. Koszt instalacji montowanych na gruncie lub budynku gospodarczym będzie podany w późniejszym terminie z uwagi na różnicę kosztu projektu, kosztu instalacji oraz podatku VAT, który wyniesie 23%). 
 3. Przygotować miejsce instalacji (przygotować pomieszczenie montażu, jeśli będzie to inne pomieszczenie jak kotłownia to doprowadzić instalację ciepłej i zimnej wody oraz instalację CO, przygotować wejście tak, aby umożliwić wniesienie zasobnika i przeprowadzenie prac instalatorskich).
 4. Cierpliwie czekać na wejście instalatorów. 

Projekt będzie realizowany w czterech etapach (wykonawca i gmina bierze pod uwagę zmianę harmonograu który może ulec zmianie i zostać przyśpieszony):

Etap I: do 28 września 2018 roku

(montaż na budynkach mieszkalnych)

 • instalacje kolektorów 2-panelowych z zasobnikiem 300 litrów - 75 sztuk
 • instalacje kolektorów 3-panelowych z zasobnikiem 400 litrów - 75 sztuk

Etap II: do 31 grudnia 2018 roku

(montaż na budynkach mieszkalnych)

 • instalacje kolektorów 2-panelowych z zasobnikiem 300 litrów - 38 sztuk
 • instalacje kolektorów 3-panelowych z zasobnikiem 400 litrów - 62 sztuki

Etap III: do 29 czerwca 2019 roku 

(montaż na budynkach mieszkalnych)

 • instalacje kolektorów 2-panelowych z zasobnikiem 300 litrów - 38 sztuk
 • instalacje kolektorów  3-panelowych z zasobnikiem 400 litrów - 62 sztuki

Etap IV: do 31 sierpnia 2019 roku 

(montaż na budynkach mieszkalnych)

 • instalacje kolektorów 3-panelowych z zasobnikiem 400 litrów - 58 sztuk

(montaż na gruncie)

 • instalacje kolektorów 2-panelowych z zasobnikiem 300 litrów - 3 sztuki
 • instalacje kolektorów 3-panelowych z zasobnikiem 400 litrów - 4 sztuki

Podczas spotkania wykonawca poinformował, że każda instalacja będzie traktowana indywidualnie i postara się obejrzeć miejsce i możliwości montażu  jeszcze przed wejściem instalatorów. Na terenie gminy zlokalizowana będzie baza i biuro firmy oraz kierownik odpowiedzialny za sprawne przeprowadzenie montażu urządzeń. Najprawdopodobniej montaż instalacji rozpocznie się od 11 czerwca 2018 roku.


Informacje można także uzyskać w Urzędzie Gminy Tereszpol

www.tereszpol.pl
email: gmina@tereszpol.pl

kontakt: 84 687 60 05

Tego typu spotkanie z mieszkańcami planowane jest w poszczególnych miejscowościach.