Termomodernizacja budynków szkół w Tereszpolu-Zaorendzie oraz w Tereszpolu-Kukiełkach

2018.05.17
Termomodernizacja budynków szkół w Tereszpolu-Zaorendzie oraz w Tereszpolu-Kukiełkach

Mamy przyjemność poinformować Państwa, że w dniu 20.12.2017 r. Gmina Tereszpol podpisała z Zarządem Województwa Lubelskiego umowę o dofinansowanie projektu: "Termomodernizacja budynków szkolno-wychowawczych w gminie Tereszpol: Zespół Szkół Samorządowych w Tereszpolu Zaorendzie oraz Zespół Szkół Samorządowych w Tereszpolu Kukiełkach". Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 5 EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA I GOSPODARKA NISKOEMISYJNA, działania 5.2. Efektywność energetyczna sektora publicznego.

 

INFORMACJA O PROJEKCIE
 

 

Całkowita wartość Projektu wynosi: 2 175 369,45 zł.

Całkowita wartość dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi: 1 398 038,47 zł. 

Celami projektu są:

1. Poprawa jakości środowiska naturalnego na terenie gminy Tereszpol poprzez termomodernizację budynków Zespołu Szkół w Tereszpolu-Zaorendzie oraz Tereszpolu-Kukiełkach.

2. Zmniejszenie zapotrzebowania na energię z paliw kopalnych.

3. Poprawa jakości powietrza atmosferycznego.  

Efektami projektu będą:

1. Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI34).

2. Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE.

3. Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej.

4. Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE.

5. Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej.

6. Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych (CI32).