ZAPYTANIE OFERTOWE

2022.09.12
ZAPYTANIE OFERTOWE
Wójt Gminy Tereszpol zaprasza do złożenia oferty na wykonanie serwisu TIK w projekcie pn.: „Instalacje solarne jako źródło energii odnawialnej w Gminie Tereszpol - etap II”

Wójt Gminy Tereszpol zaprasza do złożenia oferty na

WYKONANIE SERWISU TIK W PROJEKCIE PN.: „INSTALACJE SOLARNE JAKO ŹRÓDŁO ENERGII ODNAWIALNEJ W GMINIE TERESZPOL - ETAP II””

W załaczniku znajduje się Opis Przedmiotu Zamówienia.

Zamówienie realizowane w ramach projektu pn.: „Instalacje solarne jako źródło energii odnawialnej w Gminie Tereszpol – etap II” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 4 Energia przyjazna środowisku, Działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, konkurs nr RPLU.04.01.00-IZ.00-06-001/19.         

Załączniki:

Zapytanie ofertowe

Formularz oferty

Wzory oświadczeń i projekt umowy